Konec pěší zóny - IZ 6b

Dopravní značka Konec pěší zóny

Dopravní značka označuje konec pěší zóny (tj. oblasti, například části obce, určené především pro chodce). Ve spodní části značek se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.

Dopravní značka „Konec pěší zóny“ může být umístěna vlevo při výjezdu z pěší zóny z opačné strany značky „Pěší zóna“.

Prohlížíte si dopravní značku Konec pěší zóny, která je zařazena do sekce informativní dopravní značky zónové. Skupina informativní značky zónové jsou značky, které informují, uvádí a upozorňují účastníky provozu, kde a v jaké zóně se nachází, mimo to označují začátek a konec dané oblasti, ve které tato pravidla provozu platí. Nejčastěji jsou tyto značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky zónové.