Domů » Cestování » Pokuty ve Švýcarsku: Vysoké pokuty a nekompromisní policisté

Pokuty ve Švýcarsku: Vysoké pokuty a nekompromisní policisté

Čeká vás cesta do Švýcarska? Švýcarsko má jeden z nejrozsáhlejších systémů pokutování. Pokud nechcete dostat tučnou pokutu nebo se nechcete ocitnout ve vězení, tak doporučujeme dodržovat všechny pravidla a předpisy, které jsou ve Švýcarsku zavedeny. Představíme vám, jaké nejčastější pokuty vám hrozí a na co si dát obecně ve Švýcarsku pozor.

Pokuty ve Švýcarsku: Vysoké pokuty a nekompromisní policisté

TIP: Víte, jaké jsou dopravní předpisy a pravidla ve Švýcarsku?

Bodový systém ve Švýcarsku

Švýcarsko nemá zavedený žádný bodový systém. Dávejte si pozor na pokuty, jelikož jsou velmi vysoké. V extrémních případech je při spáchání přestupku ve hře i vězení, a to minimální sazba až 1 rok. 

Nejčastější pokuty Švýcarsko

Jak jistě tušíte, pokuty jsou ve Švýcarsku velmi vysoké. Pokuty se obecně hradí nejčastěji na místě. Policisté ovšem v hotovosti přijímají jen platby od 20 do 300 CHF. U vyšších částek je třeba složit nějakou formu záruky (řidičský průkaz a podobně), případně se můžete také domluvit s policistou na platbě kartou, ovšem na to příliš není vhodné spoléhat.

Jaké jsou nejčastější pokuty ve Švýcarsku?

 • Překročení povolené rychlosti,
 • jízda na červenou,
 • jízda pod vlivem alkoholu, 
 • jízda při telefonování,
 • nepoužití bezpečnostních pásů.

V této kapitole se podíváme na nejčastější pokuty ze Švýcarska a jejich sazby. Pokuty uvádíme ve švýcarském franku (CHF).

Pokuta za rychlost ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku rozhodně nedoporučujeme překračovat rychlost! Už proto, že Švýcaři jsou velmi slušní a kultivovaní lidé. Obecně ve Švýcarsku překračují rychlosti cizinci a turisté, místní příliš ne.

Rychlostní limity jsou ve Švýcarsku následující:

 • V obci je stanovena rychlost 50 km/h. 
 • V obytné zóně je rychlost 20 až 30 km/h.
 • Mimo obec je možná rychlost až 80 km/h.
 • Rychlostní silnice mají stanovený limit 100 km/h.
 • Dálnice mají rychlostní limit až 120 km/h.

Pokud překročíte rychlost v obytné zóně do 19 km/h hrozí pokuta od 40 až do 600 CHF, od 20 km/h a výše, hrozí denní pokuty, včetně odebrání řidičského průkazu. Překročení rychlosti v obytné zóně o 40 km/h a více hrozí také vězení nejméně na 1 rok.

Pokud překročíte rychlost v obci do 20 km/h hrozí pokuta od 40 až do 400 CHF, od 21 km/h a výše, hrozí 600 CHF a denní pokuty, včetně odebrání řidičského průkazu. Překročení rychlosti v obci o 50 km/h a více hrozí také vězení nejméně na 1 rok.

Při překročení rychlosti mimo obec do 25 km/h hrozí pokuta od 40 až do 400 CHF, od 26 km/h a výše hrozí 600 CHF a denní pokuty, včetně odebrání řidičského průkazu. Překročení rychlosti mimo obec o 60 km/h a více hrozí vězení na nejméně 1 rok.

Při překročení rychlosti na dálnici do 30 km/h hrozí pokuta od 20 až do 400 CHF, od 31 km/h a výše hrozí 600 CHF a denní pokuty, včetně odebrání řidičského průkazu. Překročení rychlosti na dálnici o 80 km/h a více hrozí vězení nejméně na 1 rok.

Ve Švýcarsku se setkáváme s pojmem Tagessatze neboli denní pokuta. Ta se vypočítá podle vašeho příjmu a životní úrovně. A skutečně jste pak povinni platit denně určitou částku, která vám bude vypočítána. 

Překročení rychlosti v obytných zónách

Překročení rychlosti v obytných zónáchSazba (CHF)
Překročení rychlosti o 1 až 5 km/h40 CHF
Překročení rychlosti o 6 až 10 km/h120 CHF 
Překročení rychlosti o 11 až 15 km/h250 CHF 
Překročení rychlosti o 16 až 17 km/h400 CHF 
Překročení rychlosti o 18 až 19 km/h600 CHF a varování k odebrání řidičského průkazu
Překročení rychlosti o 20 až 24 km/h30 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc
Překročení rychlosti o 25 až 29 km/h50 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 30 až 34 km/h90 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 35 až 39 km/h120 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti nad 40 km/hnejméně 1 rok vězení

Překročení rychlosti v obci

Překročení rychlosti v obciSazba (CHF)
Překročení rychlosti o 1 až 5 km/h40 CHF
Překročení rychlosti o 6 až 10 km/h120 CHF
Překročení rychlosti o 11 až 15 km/h250 CHF
Překročení rychlosti o 16 až 20 km/h400 CHF
Překročení rychlosti o 21 až 24 km/h600 CHF a odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc
Překročení rychlosti o 25 až 29 km/h20 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc
Překročení rychlosti o 30 až 34 km/h50 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 35 až 39 km/h70 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 40 až 49 km/h120 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti nad 40 km/hnejméně 1 rok vězení

Překročení rychlosti mimo obec

Překročení rychlosti mimo obecSazba (CHF)
Překročení rychlosti o 1 až 5 km/h40 CHF 
Překročení rychlosti o 6 až 10 km/h100 CHF 
Překročení rychlosti o 11 až 15 km/h160 CHF 
Překročení rychlosti o 16 až 20 km/h240 CHF 
Překročení rychlosti o 21 až 25 km/h400 CHF 
Překročení rychlosti o 26 až 29 km/h600 CHF a odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc
Překročení rychlosti o 30 až 34 km/h20 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 35 až 39 km/h30 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 40 až 44 km/h50 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 45 až 49 km/h90 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 50 až 59 km/h120 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti nad 60 km/hnejméně 1 rok vězení

Překročení rychlosti na dálnici

Překročení rychlosti na dálniciSazba (CHF)
Překročení rychlosti o 1 až 5 km/h20 CHF
Překročení rychlosti o 6 až 10 km/h60 CHF
Překročení rychlosti o 11 až 15 km/h120 CHF 
Překročení rychlosti o 16 až 20 km/h180 CHF 
Překročení rychlosti o 21 až 25 km/h260 CHF 
Překročení rychlosti o 26 až 30 km/h400 CHF 
Překročení rychlosti o 31 až 34 km/h600 CHF a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 35 až 39 km/h20 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 40 až 44 km/h30 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 45 až 49 km/h50 denních pokut a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 50 až 54 km/h60 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 55 až 59 km/h70 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 60 až 64 km/h90 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti o 65 až 79 km/h120 denních pokut a odebrání řidičského průkazu nejméně na 3 měsíce
Překročení rychlosti nad 80 km/hnejméně 1 rok vězení

Pokuta za špatné parkování Švýcarsko

Doporučujeme při parkování si hlídat značky! Parkujte pouze na vyhrazených místech a stáních. 

Jestli zaparkujete v zakázané oblasti nebo budete svým autem bránit v provozu či průjezdu, připravte se na pokutu ve výši 40 až 120 CHF.

Na parkoviště můžete ještě dostat pokutu za to, pokud parkujete vozidlo se zapnutým motorem, v tomto případě hrozí až 60 CHF.

Vysoké pokuty ve Švýcarsku

Pokuta za jízdu na červenou ve Švýcarsku

Jízda na červenou je častým prohřeškem u zahraničních řidičů. V neznámém terénu může snadno dojít k omylu a jet na červenou.

Ve Švýcarsku je jízda na červenou pokutována částkou do 250 CHF

Pokuty za alkohol ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku platí tolerance alkoholu v krvi 0,5 promile. Ale pozor, jakmile se zjistí, že jste limit nedodrželi, čeká vás pokuta a možná i vězení. Navíc pro turisty a cizince jako bonus, vám na nějakou dobu zakážou vjezd do země. 

U profesionálních řidičů ve výkonu povolání a u nových řidičů, kteří mají řidičský průkaz na zkoušku, je tolerance stanovena na 0,1 promile.

Pokud překročíte toleranci alkoholu od 0,5 až 0,79 promile (v případě prvního přestupku) hrozí tzv. varování a vysoká pokuta vycházející z příjmu a životní úrovně viníka. Obecně je výše pokuty od 600 až do 800 CHF.

Pokud překročíte toleranci alkoholu o více než 0,8 promile, hrozí odebrání řidičského průkazu minimálně na 3 měsíce včetně vysoké pokuty a také až 3 roky vězení. Pokuta se zde pohybuje od 1000 CHF.

Překročení rychlosti o více než 1,6 promile hrozí vysoké pokuty od 1000 CHF, vězení a mimo to podrobení se povinné zkoušce řidičské způsobilosti. Řidič musí zůstat dlouhou dobu v abstinenci a prokázat tak, že je způsobilý. Většinou je to pomocí testu, tj. vzorku vlasů. Řidičský průkaz dostane řidič zpět pouze v případě, pokud specialista na problematiku alkoholu, souhlasí. 

Pokuty za dálniční známky ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku je síť dálnic a vybraných silničních úseků zpoplatněna švýcarskou dálniční známkou. Jízda bez dálniční známky vás vyjde poměrně dost draho, protože zaplatíte pokutu 200 CHF, a zároveň musíte ihned dálniční známku dokoupit. Celkem vás tedy tato jízda bez známky bude stát 240 CHF. Stejně vysokou pokutu také zaplatí ti, co mají známku nesprávně nalepenou nebo nějak znehodnocenou.

Pokuta na dálnici ve Švýcarsku

Pokuty za nedodržení emisních zón ve Švýcarsku

Švýcarsko, podobně jako například Francie, zavedlo systém ekologických zón založený na barevných ekologických známkách, jenž má za cíl zlepšit kvalitu ovzduší v jednom ze svých velkých a zatížených měst, a to konkrétně v městě Ženeva. Tato ekologická zóna zahrnuje celou Ženevu a části okolních obcí Carouge, Cologny, Lancy a Vernier. 

Samolepky Stick´Air jsou povinné pro všechna vozidla, jako jsou osobní automobily, obytné vozy, minibusy, autobusy, dodávky, nákladní vozy a těžké nákladní vozy, které jezdí v tzv. době znečištění v městě Ženeva a jeho okolí. Tato doba je stanovena od pondělí do neděle od 6:00 do 22:00 hodin

V případě chybějící nebo nesprávné švýcarské ekologické známky je nutné počítat s pokutou ve výši až 455 EUR.

Ve Švýcarsku existuje ještě jedno omezení. Některá vybraná horská střediska mají v platnosti úplný zákaz vjezdu automobilů. Toto omezení momentálně platí pro 9 měst. Tato místa jsou typicky dostupná pouze prostřednictvím lanovky, místní veřejné hromadné dopravy nebo železnice.

Jedná se o tyto města a vesnice:

 • Bettmeralp
 • Braunwald
 • Mürren 
 • Riederalp
 • Rigi 
 • Saas-Fee 
 • Stoos 
 • Wengen 
 • Zermatt 

Více informací najdete v našem článku Emisní zóny Švýcarsko.

Přehled dalších pokut Švýcarsko

Přehled dalších pokut ve ŠvýcarskuVýše pokut v CHF
Jízda bez zapnutého bezpečnostního pásu100 CHF
Telefonování za jízdy 100 CHF
Jízda bez autosedačkyod 60 CHF
Za nesprávnou přepravu nezajištěného dítěte do 12 let60 CHF
Nerespektování světelného signálu 250 CHF
Nedání přednosti chodci na přechodu140 CHF
Jízda bez rozsvícených světel na silnicích a dálnicích40 CHF
Jízda bez rozsvícených světel v tunelech60 CHF
Nevytvoření záchranné uličky na dálnici100 CHF
Nedodržení jízdy v zipu ve zúžení 100 CHF
Předjíždění zprava na dálnici250 CHF
Jízda bez ochranné přilby nebo helmy na motocyklu60 CHF
Zastavení na nedovoleném místě80 CHF
Nezastavení na značce STOP60 CHF
Jízda motocyklem po chodníku100 CHF
Překročení plné čáry100 CHF
Jízda podél chodníku, kde je to zakázáno140 CHF
Parkované auto s běžícím motorem60 CHF
Zneužívání nebo chybné používání mlhových světel40 CHF
Zneužívání alarmů40 CHF
Jízda s nečitelnou SPZ60 CHF
Použití pneumatik s hroty mimo povolené období 60 CHF
Používání radarových detektorů nebo pouze převážení ikdyž jsou detektory vypnuté660 CHF

Jak zaplatit pokutu ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku se pokuty obecně hradí nejčastěji a také nejsnadněji na místě u policisty. Přijímány jsou v hotovosti pokuty od 20 do 300 CHF. U vyšších částek je třeba složit nějakou formu záruky, případně se můžete také domluvit s policistou na platbě kartou, ovšem na to příliš není vhodné spoléhat. Vždy doporučujeme pokutu uhradit v uvedené lhůtě bez zbytečných odkladů.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jaké jsou pokuty za překročení rychlosti ve Švýcarsku?

Pokud překročíte rychlost v obytné zóně, v obci, mimo obec nebo na dálnici hrozí obecně pokuta od 20 do 400 až 600 CHF, v závislosti na tom, o kolik jste limity překročili. Překročení rychlosti o více než 40 km/h nebo více hrozí denní pokuty, také odebrání řidičského průkazu opět v závislosti na tom o kolik byl limit překročen. V nejhorších a extrémních překročení také hrozí nejméně 1 rok vězení.

Jaké jsou pokuty za alkohol ve Švýcarsku?

Ve Švýcarsku platí tolerance alkoholu v krvi 0,5 promile. Ale pozor, jakmile se zjistí, že jste limit nedodrželi, čeká vás pokuta a možná i vězení. Navíc pro turisty a cizince jako bonus, bude zakázán na nějakou dobu vjezd do země. Pokud překročíte toleranci alkoholu hrozí vysoké pokuty od 600 CHF až do 1 000 CHF, v nejhorším případě odebrání řidičského průkazu nebo až 3 roky vězení.

Jak zaplatit pokutu ve Švýcarsku?

Ve Švýcarsku se pokuty hradí nejčastěji a také nejsnadněji na místě u policisty. Přijímány jsou v hotovosti pokuty od 20 do 300 CHF. U vyšších částek je třeba složit nějakou formu záruky, případně se můžete také domluvit s policistou na platbě kartou, ovšem na to příliš není vhodné spoléhat. Vždy doporučujeme pokutu uhradit v uvedené lhůtě bez zbytečných odkladů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články