Domů » Zajímavosti » Autokamery v zahraničí: kde je používání povoleno a kde nechat autokameru doma

Autokamery v zahraničí: kde je používání povoleno a kde nechat autokameru doma

Autokamery v zahraničí: kde je používání povoleno a kde nechat autokameru doma

Autokamery, Dashcam nebo černé skříňky, tak se říká chytré krabičce s řadou funkcí a výhod. Většina z nás ji má nainstalovanou v autě a používá ji bez omezení. Pojďme si společně probrat problematiku použití autokamer, protože v různých zemích Evropy platí různá pravidla.

Obecně: jak a kde používat palubní kamery?

Máte palubní kameru v autě nastálo a chystáte se do zahraničí? Před plánovanou cestou do zahraničních destinací se určitě informujte o tom, jaká konkrétní pravidla platí v jednotlivých zemí, při používání autokamery při cestování. Samotná legislativa pro pravidla používání se mohou průběžně měnit, a proto, co platí dnes nemusí platit další rok. 

Evropská unie nemá jednoznačně stanovenou žádnou jednotnou legislativu ani konkrétní pravidla pro používání palubních kamer v autě. Tudíž je nutné se zaměřit na každou evropskou zemi zvlášť.

Důkladně doporučujeme, abyste se mimo to seznámili i se zákonem o ochraně osobních údajů . V kontextu to znamená, že všeobecně jsou záznamy z palubních kamer vhodné k použití pro vaše soukromé účely a potřeby. Nahrávané záznamy jsou plné osobních údajů fyzických osob, registrační značek a dalších osobních údajů. A proto nahrávané záznamy není vhodné sdílet ani zveřejňovat. Dále si dávejte pozor i na to, že zveřejněný záznam by měl mít upravené a rozmazané registrační značky a dotčené osoby, které na záznamu jsou. Mimo to záznamy chraňte před neoprávněným zneužitím třetích osob.

Další obecným a důležitým bodem, by mělo být správné umístění autokamer, kabelů a dalšího příslušenství ve vašem vozidle. Kameru je nutné mít nainstalovanou na pevno, aby se při jízdě nepohybovala. Kameru mějte vždy správně umístěnou, aby nezasahovala do zorného pole řidiče, nebránila a neomezovala ve výhledu všemi směry a také aby nerozptylovala při cestování. 

Česká republika a sousední země

Česká republika 

V České republice je používání autokamer legální. Platí zde možnost používání kamer bez omezení, avšak jen pro své soukromé účely. Pokud byste chtěly záběry šířit dál, například zveřejnit na sociálních sítích je nutné mít souhlas dotyčných osob, které jsou na záznamu.

Záznam nesmíte šířit ani zveřejňovat bez souhlasu. a na samotném záznamu nesmí být osoby a registrační značky rozpoznatelné. Záznam je možné poskytnout pojišťovně nebo policii k vyšetřování nehody či jiné kolize. Pokud vás zajímají informace o dálničních známkách v České republice najdete je zde

Slovensko

Na Slovensku platí stejná pravidla pro používání palubních kamer jako v České republice. To znamená, že autokamery na cestách je možné použít bez omezení, ale jen pro své soukromé účely. Pokud byste chtěli šířit záznam dál, pouze se souhlasem dotyčných osob. V opačném případě nezapomeňte na úpravu záznamu. Osoby ani SPZ vozidel nesmí být identifikovatelné. V opačném případě hrozí pokuty. Více o pokutách na Slovensku zde. Pokud vás zajímají informace o dálničních známkách na Slovensku najdete je zde

Rakousko

Používání kamer v Rakousku se nedoporučuje a není dovoleno, protože hrozí obrovské pokuty. V Rakousku není výslovný zákaz pořizování záznamů, avšak musí být tyto záznamy monitorovány pro soukromou potřebu a nesmí se natáčet nepřetržitý provoz. Zveřejnit a sdílet monitorovaný záznam není možné a hrozí sankce. Pokud byste chtěli záznam použít jako důkazní prostředek, i zde platí nějaká omezení. Nezapomeňte také na to, že registrační značky a osoby je nutné upravit, tak aby nebyly identifikovatelné. Takže v této zemi je lepší autokameru vypnout a nepoužívat, jinak hrozí tučné pokuty. Více o pokutách v Rakousku najdete zde. Pokud vás zajímají informace o dálničních známkách v Rakousku najdete je zde

Německo

Naopak situace v Německu ohledně palubních kamer není jednotná. Každá spolková země si problematiku používání kamer řeší samostatně. Obecně v Německu je používání kamer povoleno, ale nesmí se monitorovaný záznam šířit veřejně, není povoleno nahrávání celých a souvislých jízd právě z důvodu ochrany soukromí. To znamená, že nesmí porušit zásady ochrany osobních údajů. Novinkou je, že záznam z palubní kamery může být využit jako důkaz a je možné pořizovat záznam z nehody. Lze docílit toho, že některé kamery mají automatickou aktivaci kamery pouze při prudkém zpomalení nebo automatické přepisování záznamu. Dávejte si pozor, aby se váš záznam nemohl obrátit proti vám, právě z důvodu porušení pravidel ochrany osobních údajů. Za porušení pravidel hrozí tučné pokuty. Více o pokutách v Německu zde

Polsko

Jestliže vaše cesty směřují do Polska, tak monitorování situace na silnicích je stejné jako v České republice. To znamená, že natáčení je legální. Pokud máte záznam a chcete jej sdílet nezapomeňte na zákon o ochraně osobních údajů a registrační značky a dotčené osoby nesmí být identifikovatelné. Naopak pro nedodržení pravidel hrozí pokuty. Více informací o pokutách v Polsku najdete zde.

Další státy v Evropě

Chorvatsko

Pokud projíždíte Chorvatskem nemusíte se bát, protože žádná speciální pravidla pro používání kamer ve vozidle zde není uvedena. Nahrávaný záznam je pro vaše soukromé účely. Na zveřejněném záznamu musí být nečitelná SPZ a také nerozpoznatelné osoby, protože v opačném případě vám mohou hrozit vysoké pokuty. Více o pokutách v Chorvatsku najdete zde

Itálie

Rozhodli jste se projet autem Itálii? Zde vás nesvazují žádná speciální pravidla. Používání autokamery je možné a tyto nahrávané záznamy jsou pro vaše soukromé účely. V opačném případě hrozí pokuty. Více o pokutách v Itálii najdete zde

Francie

Ve Francii je natáčení autokamerou povoleno. Záznam je možné použít pro své soukromé účely, protože Francie velmi striktně dodržuje zákon o ochraně soukromí ostatních osob. Pokud si nejste jistí, kameru nepoužívejte na veřejných místech a prostranstvích. 

Španělsko

Zde je používání autokamery povoleno. Pořizované záznamy jsou pouze pro vaše osobní a soukromé účely. Dodržujte striktně zákon o ochraně soukromí ostatních osob, tudíž je lepší kameru vypnout na veřejných a přístupných místech. 

Portugalsko 

Za používání autokamer jsou v Portugalsku velmi tvrdé postihy. Vypadá, že z celé EU je Portugalsko společně s Lucemburskem nejvíce striktní. Zde totiž platí, že palubní kameru je nelegální používat, ale budete mít i problém ji vlastnit. Tudíž nejlepší bude když necháte palubní kameru doma. 

Švýcarsko

Na cestách po Švýcarsku je pravděpodobně lepší mít vypnutou kameru, protože se nesmí používat. Avšak existují zde určité a konkrétní podmínky, kdy je možné mít kameru zapnutou, ale tyto podmínky se prakticky vylučují a jsou velmi těžko splnitelné. K pořizování záběrů musíte mít nějaký zákonný důvod, tudíž nelze natáčet pro soukromé účely. Mimo to všechny zúčastněné osoby na záznamu by měli se záběry souhlasit. Další podmínkou je i to, že můžete nahrávat důležité a klíčové události, například nehodu a další nebezpečné okamžiky, což je prakticky nemožné, zapnout kameru například před nehodou nebo jinou situací, do které se můžeme na cestě dostat. 

Maďarsko

V Maďarsku můžete natáčet záznamy z vašich cest, avšak pouze pro soukromé účely. Další důležitou podmínkou je i to, že záznam musíte natáčet v malém rozlišení a nízké frekvenci snímků. Záznam nesmí být uchováván déle než 5 pracovních dní. Pokud některá pravidla porušíte, mohou vám hrozit pokuty. Více o pokutách v Maďarsku najdete zde.

Rumunsko

V Rumunsku se na aktivní používání autokamery nevztahují žádná speciální pravidla, jen ty tradiční. Kameru je možné tedy používat ke snímání cesty, ale jen pro vaše soukromé účely. V této zemi je používání autokamery velmi vítáno, například díky sociální situace v zemi.

Ukrajina 

Pokud projíždíte Ukrajinou, tak počítejte s tím, že pravidla jsou podobná jako v ostatních zemí. I v této zemi se doporučuje používat autokameru pro snímání, protože sociální situace v Zemi je nestálá. Záznamy používejte čistě pro vaše soukromé účely. 

Slovinsko

Problematika používání autokamer není nijak vymezena, tudíž nejsou jednoznačně stanovená pravidla. Obecně zákon používání autokamer nic nezakazuje, tudíž předpokládáme, že je používání povoleno, avšak pro své soukromé účely, protože v opačném případě mohou hrozit pokuty. Více o pokutách na Slovinsku najdete zde

Bulharsko

V Bulharsku kameru můžete používat. Pouze pamatujte, že nahrávané záznamy jsou pro vaše soukromé účely a potřeby

Řecko

Pokud pojedete autem do Řecka, ani zde nemusíte mít obavy, tudíž pravidla pro používání kamer jsou obdobné jako v ostatních státech. Monitorování cesty je povoleno, avšak pro své vlastní účely. S tím rozdílem, že pokud potřebujete důkazní materiál pro policii, tak je jej možné zveřejnit dané instituci. Avšak záznamy není možné veřejně sdílet ani nahrávat.

Státy Beneluxu

Belgie

Pokud budete projíždět Belgií a chce si své cesty monitorovat, tak je to možné, ale pro své soukromé účely. Zveřejnění záznamů je zakázáno a ilegální. Jestliže byste potřebovali záznam zveřejnit a použít jako důkazní prostředek například u nehody, je to možné, ale s tím rozdílem, aby o tom zúčastněné osoby věděli a souhlasily s tím

Nizozemsko 

V Nizozemsku autokameru můžete používat čistě pro soukromé účely. Nezapomeňte, že zveřejněný záznam pro důkazní materiál je nutné upravit, a to v podobě rozmazání osob a registračních značek. 

Lucembursko

V Lucembursku palubní kameru můžete vlastnit, je to legální, ale nesmíte ji při snímání cest používat. 

Spojené království

Velká Británie

Ve Velké Británii jsou podobně stanovená pravidla, tudíž je možné autokameru používat a její záznamy mějte pouze pro své soukromé potřeby a nahrávaná videa nezvěřejňujte.

Irsko 

Používání palubní kamery i zde je povoleno a legální. Zveřejňování záznamů není možné, protože záznamy jsou určené čistě pro vaše soukromé účely

Skotsko

I zde je možné autokameru používat bez jakýchkoliv speciální pravidel. Záznam nezveřejňujte a mějte je pro své soukromé účely

Wales

Ve Walesu je legální používat palubní kameru ke zaznamenání cest. Záznam je pro vaše soukromé potřeby, tudíž není vhodné videa zveřejňovat. 

Severské země

Norsko

Norsko nemá žádná speciální pravidla pro používání autokamer při cestování. Kameru je tedy možné využívat při monitorování cesty, avšak pro své soukromé účely

Švédsko

Ve Švédsku platí jiná pravidla. Pokud chcete používat autokameru ve Švédsku musíte požádat o speciální povolení, které vám musí být vydáno. Pokud se tak nestane, hrozí uživateli finanční postihy. Je to z toho důvodu, že musíte mít povolení na monitorování veřejně přístupných míst. Monitorované záznamy jsou možné pouze pro vaše soukromé účely. 

Island

Tak jako ve většině států je možné na Islandu autokameru použít pro své soukromé účely a potřeby.

Finsko 

Ve Finsku platí stejná pravidla jako v ostatních státech, které nemají speciální úpravu při používání autokamer. Autokameru lze použít, ale monitorovaný záznam je pouze pro vaše soukromé účely

Dánsko

Pravidla pro používání autokamer v Dánsku jsou stejné, to znamená, že je možné autokameru používat a monitorovat svou cestu Záznamy používejte jen pro své soukromé účely

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Nejnovější články

kontrolky v autě

Kontrolky v autě – Velký přehled všech kontrolek

0
Automobily stále více technologicky vyspívají a disponují tak vyspělejšími a složitějšími funkcemi a bezpečnostními systémy, proto potřebují i sofistikovanější palubní počítače, jejichž hlavním úkolem...