Domů » Pro řidiče » Pravidlo zipu: proč řidiče tak moc nebaví?

Pravidlo zipu: proč řidiče tak moc nebaví?

0

S takzvaným pravidlem ZIPování se jako řidiči nejčastěji setkáme na dálnicích a vysokorychlostních silnicích. Jeho praktikování je poměrně jednoduchá věc, jenže dost řidičů ho pořád nechápe a některé horkokrevné jedince dovede přímo podráždit. Nezvykli jsme si! Pravidlo ZIPu je již v zákoně od roku 2000. 

Pravidlo zipu: proč řidiče tak moc nebaví?

Pravidlo ZIPování

Jak již bylo řečeno, se ZIPem se setkáte nejčastěji na dálnicích a vysokorychlostních silnicích. Pravidlo ZIPu platí tam, kde řidiči nemohou jet dál ve svém jízdním pruhu. ZIP přichází na řadu například před místem, kde se dva pruhy spojují v jeden. Tedy před nějakou uzavírkou, práce na silnici, v horším případě, když se stala dopravní nehoda.

Pravidlo ZIPování
Pravidlo ZIPování

Jak ZIPovat?

Smyslem pravidla ZIPu je, aby se auta jedoucí v pruzích vedle sebe střídavě zařazovala do průběžného pruhu. To znamená, řidiči musí do místa, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přijíždět v obou pruzích. Jen tak bude provoz před samotným zúžením plynulý a nekonfliktní. Když se do této situace dostanete, ten nejlepší a můžeme říct i jediný správný způsob ZIPování je, že se do průběžného (volného) pruhu nebudete zařazovat daleko před zúžením, ale až těsně před ním. Zamezíte tak dlouhým kolonám a omezení plynulosti jízdy.

Pravidlo ZIPu upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, který jej definuje takto:

§ 12, odst.5: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Souběžná jízda 

K této problematice se úzce pojí také pojem souběžná jízda, která je právě uplatňována při pravidla ZIPu. Souběžná jízda je situace, během které narazíte na hustý provoz se dvěma souvislými pruhy vozidel. Vozidla jedou takovou rychlostí, jakou jede tato celá řada vozidel. Nejedná se o předjíždění, pokud jeden z pruhů jede rychleji než ten druhý. Pravidlo souběžné jízdy platí, ale jen v případě těchto souvislých proudů vozidel. Jakmile je jeden z pruhů volný, tak se již nejedná o souběžnou jízdu.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu definuje souběžnou jízdu takto:

§ 12: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Dopravní značka Střídavé řazení

Místo, kde při souběžné jízdě platí tzv. střídavé řazení do jízdního průběžného pruhu, může být toto místo označeno dopravní značkou s názvem Střídavé řazení.

Ve vámi zvoleném jízdním pruhu dojeďte k místu, kde se počet jízdních pruhů snižuje. Obvykle je toto místo označeno informativní dopravní značkou Střídavé řazení, které upozorňuje na pravidlo střídavého zařazování neboli ZIP.

Pravidlem ZIPu se musí řidiči řídit podle dopravní značky nebo podle momentální situace a je nutné brát v potaz svůj vlastní zdravý rozum a úsudek. Protože značky nejsou umisťovány vždy a všude. 

Jaké jsou chyby při ZIPování?

Tyto chyby při ZIPování způsobují kolony, zbytečné brzdění, ale také neschopnost plynulé jízdy:

  • Zastavení neboli záměrné blokování z důvodu zařazení se do průběžného pruhu.
  • Zařazení se do průběžného pruhu příliš brzy.
  • Rychlost vozidel je nestejnoměrná v obou pruzích.
  • Neschopnost vytvořit mezeru pro zařazení auto z jízdního pruhu do průběžného.
  • Zbytečné a chaotické přejíždění z pruhu do pruhu.

Zip? Ne, děkuji.

I když má pravidlo ZIPu svoji vlastní dopravní značku a každý šofér už o něm slyšel, je pořád dost těch, co ZIPování buď nechápou, anebo ho jednoduše ignorují a nejsou ochotni před sebe nikoho pustit. Stačí pár takových chytrých hlav a provoz se může úplně zadrhnout. To, čím jsou řidiči při ZIPu iritováni vůbec nejvíce, je nakonec jen „optický klam“. 

Když se totiž auta začnou zařazovat do průběžného pruhu příliš brzy, má řidič, který jede ve vedlejším pruhu dojem, že ho ostatní drze předbíhají. Řidiči jsou neochotní před sebe kohokoliv pustit, o svoje slovo se přihlásí agresivita, případně na druhé straně zase vynucování zajet do pruhu, když už je to fakt potřeba. 

Takové prostředí může strhnout řetězovou reakci a rázem má nervy na vlásku i ten nejklidnější řidič, který do té doby za volantem při hudbě hezky meditoval.

Jak už jsme řekli na začátku, pravidlo ZIPu upravuje zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu. Ten však řidičům ohledně jeho dodržování nic povinného nenařizuje, spíše „doporučuje“. A tak i když je v něm poměrně přesně vysvětleno, co pravidlo ZIPu a souběžná jízda znamenají, v silničním provozu to na úrodnou půdu nepadá.

4 nejdůležitější pravidla jak ZIPovat:

  • Počítejte se zúžením a zvolněte hned, jak uvidíte dopravní značku, která značí práci na silnici, označení nehody nebo sbíhání jízdních pruhů.
  • Zvolte jeden jízdní pruh, ve kterém budete dále pokračovat, a hned se neřaďte do průběžného pruhu. 
  • V tomto pruhu dojeďte až k místu zúžení.
  • Pokud jste zařazeni do průběžného pruhu věnujte se řízení a nepátrejte po tom, co se stalo nebo z jakého jiného důvodu je zúžení nařízeno.

Kdy neplatí pravidlo ZIPu?

Pravidlo ZIPu není možné použít, kdy jeden pruh pokračuje rovně a vedlejší je odbočovací. To znamená, nelze souběžnou jízdou užít odbočovací pruh a zařadit se do kolony v rovném pruhu.

Nejčastější dotazy

Co je to pravidlo ZIPu?

Pravidlo ZIPu platí tam, kde řidiči nemohou jet dál ve svém jízdním pruhu. ZIP přichází na řadu například před místem, kde se dva pruhy spojují v jeden. Tedy před nějakou uzavírkou, práce na silnici, v horším případě, když se stala dopravní nehoda.

Kdy pravidlo ZIP neplatí?

Pravidlo ZIPu není možné použít, kdy jeden pruh pokračuje rovně a vedlejší je odbočovací. To znamená, nelze souběžnou jízdou užít odbočovací pruh a zařadit se do kolony v rovném pruhu.

Co je to souběžná jízda?

Souběžná jízda je situace, během které narazíte na hustý provoz se dvěma souvislými pruhy vozidel. Vozidla jedou takovou rychlostí, jakou jede tato celá řada vozidel. Nejedná se o předjíždění, pokud jeden z pruhů jede rychleji než ten druhý. Pravidlo souběžné jízdy platí, ale jen v případě těchto souvislých proudů vozidel. Jakmile je jeden z pruhů volný, tak se již nejedná o souběžnou jízdu.

Zdroj: zakonyprolidi.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články