Domů » Pro řidiče » Autoškola » Řidičský průkaz na zkoušku: Nová pravidla a co je potřeba splnit? 

Řidičský průkaz na zkoušku: Nová pravidla a co je potřeba splnit? 

0

Od ledna roku 2024, vládou schválený, v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích přijde v platnost tzv. řidičák na zkoušku. Ovlivní to všechny řidiče, kteří drží řidičský průkaz kratší dobu, než dva roky. V našem článku se podíváme na to, co tato legislativní změna přinese pro teprve začínající řidiče na silnici.

Řidičský průkaz na zkoušku: Nová pravidla a co je potřeba splnit? 

Změny v silničním provozu od roku 2024

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti novela silničního zákona 361/2000 Sb., kterou vláda schválila v roce 2023. Tato novela přináší celou řadu významných změn v oblasti silničního provozu. Tyto úpravy jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích, optimalizaci dopravního toku a současně posílení trestů za nejtěžší dopravní přestupky a také změny v bodovém systému. Další významnou novinkou je pro potenciální řidiče tzv. řidičský průkaz na zkoušku a tzv. řidičák od 17 let, tedy možnost řízení s mentorem.

Řidičský průkaz na zkoušku: Nástroj pro bezpečnější silnice

Po úspěšném absolvování testů autoškoly a také praktické části obdrží nový začínající řidiči řidičské oprávnění na dva roky, známé též jako „řidičský průkaz na zkoušku“. Toto opatření má za cíl zlepšit výcvik mladých začínajících řidičů a snížit počet dopravních nehod způsobených nedostatkem zkušeností.

Řidičský průkaz na zkoušku se vztahuje a platí pro ty řidiče, kteří drží řidičské oprávnění kratší dobu, než dva roky od získání prvního řidičského oprávnění, a to nehledě na věk řidiče. 

Řidičák na zkoušku je jeden z hlavních nástrojů zaměřených na nové řidiče, kteří jsou považováni za rizikovou skupinu v silničním provozu. Namísto vylučování nových řidičů, kteří spáchali vážný přestupek za volantem, se tento program zaměřuje na poskytování zvýšené péče. Tato péče zahrnuje nejen praktickou podporu, ale také psychologickou pomoc, aby nový řidiči lépe zvládli řízení vozidla a také nebezpečné situace na silnicích.

Aktuálně zavedený paragraf § 102f, je klíčovou inovací v případě, kdy řidič spáchá závažný přestupek nebo trestný čin, za který získá 6 trestných bodů. V tomto případě je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

Řidičský průkaz na zkoušku bude platit pro všechny řidiče s prvním řidičským oprávněním, které získali od ledna 2022.

Řidičský průkaz na zkoušku: Podmínky a preventivní opatření

Všichni řidiči s řidičským průkazem trvajícím méně, než dva roky od udělení řidičského oprávnění budou podrobeny této novince po celou dobu prvních dvou let. 

Nový řidiči budou mít povinnost projít tzv. preventivním programem, neboli školením pro začínající řidiče a účastnit se dopravně psychologické přednášky z důvodu dvou hlavních příčin:

  • za spáchání přestupku, za který byl udělen zákaz řízení,
  • za spáchání přestupku s udělením 6 trestných bodů

Každá z těchto skupin má specifické podmínky pro udržení oprávnění k řízení. V případě přestupku s udělením 6 trestných bodů budou nový řidiči povinni absolvovat preventivní program do 3 měsíců od jeho spáchání. 

V situaci, kdy jim bude udělen zákaz řízení za nějaký přestupek, bude účast v preventivním programu podmínkou pro to, aby po uplynutí zákazu bylo možné znovu řídit.

Odebrání řidičského oprávnění: Povinný preventivní program 

Mezi přestupky s udělením zákazu činnosti bude spadat spáchání závažného přestupku, který vedl k odebrání řidičského oprávnění. Ti, kteří byli zbaveni práva řízení, nebudou moci řídit po předem stanovenou dobu. Během tohoto období budou povinni absolvovat preventivní program, což zahrnuje školení pro začínající řidiče a dopravně psychologickou přednášku. Nedodržení této povinnosti v daném termínu znamená, že se začínající řidič nesmí vrátit za volant.

V případě přestupku, za kterým bylo uděleno 6 trestných bodů, nový řidiči neztratí své řidičské oprávnění a mohou nadále řídit. Avšak tím jim vzniká povinnost absolvovat preventivní program, který zahrnuje školení pro začínající řidiče a dopravně psychologickou přednášku, do 3 měsíců od spáchání přestupku. Nedodržení této povinnosti v daném termínu znamená, že nový řidiči přijdou o své řidičské oprávnění.

Preventivní program: Co je jeho součástí?

Hrozící odebrání řidičáku na zkoušku znamená, že řidič je povinen absolvovat dodatečné školení a psychologický pohovor.

Preventivní program bude strukturován do dvou základních částí:

  • školení začínajících řidičů v autoškole, 
  • dopravně psychologický individuální a skupinový pohovor.

První část zahrnuje pětihodinové školení pro začínající řidiče v autoškole. Toto školení se skládá z:

  • teoretického výkladu o bezpečné defenzivní jízdě v rámci jedné hodiny,
  • tří hodin praktické jízdy v reálném provozu,
  • celkové vyhodnocení v rámci jedné hodiny.

Během tohoto školení bude také řešeno konkrétní přestupkové chování řidiče, zaměří se na sledování a vyhodnocování různých provozních situací a dodržování pravidel silničního provozu. Důraz bude kladen i na témata jako jsou ohrožení zranitelných účastníků silničního provozu, pravidla kooperativní a defenzivní jízdy, a vliv psychického stavu, únavy, alkoholu a užívání návykových látek na schopnosti řízení.

Druhá část tohoto preventivního programu zahrnuje dopravně psychologický individuální i skupinový rozhovor, který bude veden dopravními psychology, a který bude trvat čtyři hodiny.

Tato druhá část bude zaměřena na individuální konzultace s psychologem ohledně konkrétních přestupků účastníků, a zahrnuje diskuzi o možných způsobech řešení daných situací. Dále bude zahrnovat analýzu příčin závažných dopravních nehod, rizikového chování za volantem, jako je nedostatečná pozornost při řízení, jízda pod vlivem alkoholu a drog, specifika chování mladých a začínajících řidičů, krizové situace v provozu a metody prevence a také následky prožití dopravní nehody na osobnosti řidiče. 

Řidičský průkaz na zkoušku: Jaké to může přinést výhody?

  • Zlepšení dovedností řidiče: Jedním z hlavních cílů je zlepšit dovednosti mladých řidičů během prvních dvou let po získání jejich řidičského oprávnění. Absolvování řidičské zkoušky jim může poskytnout příležitost zdokonalit své dovednosti a naučit se správným způsobem reagovat na různé dopravní situace.
  • Posílení bezpečnosti na silnicích: Statistiky ukazují, že mladí řidiči představují větší riziko nehod. Tento nový zákon by mohl přispět k posílení bezpečnosti na silnicích tím, že by mladým řidičům umožnil lepší přípravu a větší povědomí o bezpečnosti při řízení.
  • Prevence nehod: Preventivní program by mohl sloužit také jako prevence nehod. Mladí řidiči by byli podrobeni důkladnému hodnocení svých dovedností a chování za volantem, což by mohlo odhalit potenciální problémy a umožnit je rychle řešit.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je to řidičský průkaz na zkoušku?

Řidičský průkaz na zkoušku se vztahuje a platí pro ty začínající řidiče, kteří drží řidičské oprávnění kratší dobu, než dva roky od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

Co se stane pokud spáchám přestupek nebo dostane zákaz řízení?

Nový řidiči budou mít povinnost projít tvz. preventivním programem, neboli školením pro začínající řidiče a účastnit se dopravně psychologické přednášky z důvodu dvou hlavních příčin: za spáchání přestupku, za který byl udělen zákaz řízení, a za spáchání přestupku s udělením 6 trestných bodů. 

V kterých případech je možné odebrání řidičského oprávnění?

Mezi přestupky s udělením zákazu činnosti bude spadat spáchání závažného přestupku, který vedl k odebrání řidičského oprávnění. Ti, kteří byli zbaveni práva řízení, nebudou moci řídit po předem stanovenou dobu. Během tohoto období budou povinni absolvovat preventivní program. V případě přestupku, za kterým bylo uděleno 6 trestných bodů, nový řidiči neztratí své řidičské oprávnění a mohou nadále řídit. Avšak tím jim vzniká povinnost absolvovat preventivní program do 3 měsíců od spáchání přestupku.

Co je to preventivní program?

Preventivní program bude strukturován do dvou základních částí, a to školení začínajících řidičů v autoškole a dopravně psychologický individuální a skupinový pohovor.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články