Dopravní nehoda v zahraničí. Jak vymáhat odškodnění?

0
1353
Nehoda
Nehoda

Dnes už jezdíme do zahraničí velice často. Dálnice zkrátily a zrychlily cestování, tudíž už nejsou výlety za nákupy do zahraničí žádnou výjimkou. I při sebemenším výletu se ale můžete dostat do nepříjemností, které na sebe na silnici častou berou podobu nehody. Pojďme se tak podívat na to, jak v takové situaci postupovat.

Čím začít

Okamžitě po uskutečnění nehody je důležité zamezit jejímu rozšíření. Začněte tedy rozsvícením výstražných světel a umístěním výstražného trojúhelníku. Upozorníte tak ostatní účastníky provozu. Dále pokračujte kontrolou, zda-li není někdo zraněn. Jazyková bariéra problém nebude, neboť bolest vypadá stejně v každém jazyce. Pokud někdo zraněný je, tak okamžitě poskytněte první pomoc a zavolejte záchrannou službu. V opačném případě vás může čekat trestní postih.

Dopravní nehoda bez policie

Dále přijde na řadu policie. Ne vždy ji přivolat musíte, ale můžeme to doporučit. U nás musíte volat Policii ČR pokud dojde k úmrtí, ke škodě vyšší než 100 000 Kč, zranění, nebo pokud se nedohodnete s protistranou na zavinění. Tyto pravidla se ale liší podle země. Před odjezdem vám tedy doporučujeme si situaci důkladně nastudovat.

Vypisování protokolu s policií

Po přivolání policie dojde ke klasickému zaznamenávání do protokolu. Ten následně obě strany stvrdí podpisem. Nikdy ale protokol nepodepisujte pokud: s vypsáním nesouhlasíte, jeho znění nerozumíte. Dohodněte si s policistou připsání vlastního názoru v jazyce, kterému rozumíte.

Nehoda bez nahlášení

Pokud se nehodu rozhodnete nehlásit, tak je důležité, abyste spolu s protistranou určili viníka nehody a sepsali záznam o nehodě. V celé Evropské unii platí jednotný protokol, jež by neměl chybět ve výbavě každého vlastníka automobilu. Pokud mají formulář k dispozici obě strany, tak může být vypsán v různých jazycích. Jeho znění se ale lišit nesmí. Stejně důležitá je důkladná fotodokumentace nehody, zajištění svědků a vzájemná výměna pojistných údajů.

Jak si řešení usnadnit?

S problémy, jež jdou spojené s dopravní nehodou vám může pomoci asistenční služba. Ta může dokonce náležet i k povinnému ručení vozidla. S ní můžete řešit následný postup a po celou dobu vyřizování vám poskytne konzultaci. Hledáte ono telefonní číslo na asistenční službu? Najdete ho na druhé straně zelené karty povinného ručení vozidla.

Vymáhání odškodnění

I postup pro vymáhání se liší dle státu, kde se nehoda stane. Účastník nehody, jež nehodu nezavinil, se může o odškodnění přihlásit následně:

  • Kontaktovat odpovídajícího zahraničního pojistitele vozidla na základě údajů, které byly poskytnuty protistranou.
  • Obrátit se na národní kancelář pojistitelů státu, v němž k nehodě došlo. Najdete je na www.cobx.org
  • Obrátit se na škodního zástupce zahraničního pojistitele, jehož najdete na www.ckp.cz/

Řešení pojistné situace může být velice nesnadný úkol. V některých případech je vhodné najít i právní pomoc.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno