Domů » Informativní dopravní značky » Informativní značky zónové

Informativní značky zónové

Informativní dopravní značky zónové je skupina dopravních značek, které informují, uvádí a upozorňují účastníky provozu, kde a v jaké zóně se nachází, mimo to označují začátek a konec dané oblasti, ve které tato pravidla provozu platí. Nejčastěji jsou tyto značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru.