Obec - IZ 4a

Dopravní značka Obec

Dopravní značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.

Značka ukončuje platnost značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B 20a) a úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným se za stanovených podmínek umísťuje pod dopravní značkou „Obec“ a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny. Značku lze užít k označení obce obývané příslušníky národnostních menšin, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny a pokud ten svým usnesením návrh doporučí.

Prohlížíte si dopravní značku Obec, která je zařazena do sekce informativní dopravní značky zónové. Skupina informativní značky zónové jsou značky, které informují, uvádí a upozorňují účastníky provozu, kde a v jaké zóně se nachází, mimo to označují začátek a konec dané oblasti, ve které tato pravidla provozu platí. Nejčastěji jsou tyto značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky zónové.