Zóna pro cyklisty - IZ 9a

Dopravní značka Zóna pro cyklisty

Dopravní značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně.

V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce. Jiným vozidlům, než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky. V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

Ve spodní části značky mohou být uvedena nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.

Dopravní značka Zóna pro cyklisty

Prohlížíte si dopravní značku Zóna pro cyklisty, která je zařazena do sekce informativní dopravní značky zónové. Skupina informativní značky zónové jsou značky, které informují, uvádí a upozorňují účastníky provozu, kde a v jaké zóně se nachází, mimo to označují začátek a konec dané oblasti, ve které tato pravidla provozu platí. Nejčastěji jsou tyto značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky zónové.