Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky zónové » Konec obce v jazyce národnostní menšiny

Konec obce v jazyce národnostní menšiny - IZ 4d

Dopravní značka Konec obce v jazyce národnostní menšiny

Dopravní značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.

Značku lze užít k označení konce obce obývané příslušníky národnostních menšin, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny a pokud ten svým usnesením návrh doporučí.

Prohlížíte si dopravní značku Konec obce v jazyce národnostní menšiny, která je zařazena do sekce informativní dopravní značky zónové. Skupina informativní značky zónové jsou značky, které informují, uvádí a upozorňují účastníky provozu, kde a v jaké zóně se nachází, mimo to označují začátek a konec dané oblasti, ve které tato pravidla provozu platí. Nejčastěji jsou tyto značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky zónové.