Konec zóny s dopravním omezením - IZ 8b

Dopravní značka Konec zóny s dopravním omezením

Dopravní značka označuje konec oblasti (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.

Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem.

Prohlížíte si dopravní značku Konec zóny s dopravním omezením, která je zařazena do sekce informativní dopravní značky zónové. Skupina informativní značky zónové jsou značky, které informují, uvádí a upozorňují účastníky provozu, kde a v jaké zóně se nachází, mimo to označují začátek a konec dané oblasti, ve které tato pravidla provozu platí. Nejčastěji jsou tyto značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky zónové.