Konec emisní zóny - IZ 7b

Dopravní značka Konec emisní zóny

Dopravní značka označuje konec emisní zóny.

Dopravní značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Emisní zóna“.

Prohlížíte si dopravní značku Konec emisní zóny, která je zařazena do sekce informativní dopravní značky zónové. Skupina informativní značky zónové jsou značky, které informují, uvádí a upozorňují účastníky provozu, kde a v jaké zóně se nachází, mimo to označují začátek a konec dané oblasti, ve které tato pravidla provozu platí. Nejčastěji jsou tyto značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky zónové.