Jak postupovat při dopravní nehodě? Jednoduše a v bodech

0
2232
Nehoda
Nehoda

I ten nejopatrnější řidič se může stát účastníkem dopravní nehody a nezáleží na tom, jestli ji zavinil nebo ne. Na čem ale každopádně záleží, tak to je připravenost a každý účastník provozu musí vědět, co v takové chvíli dělat. Pokud budete při dopravní nehodě postupovat správně, tak můžete zachránit lidské životy. V každém případě je důležité zůstat v klidu a celou situaci začít postupně řešit.

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Vypsali jsme pro vás jednotlivé kroky, které musíte při dopravní nehodě provést, abyste předešli dalším škodám a zabezpečili vyrovnání nákladů na opravu vozidla po nehodě.

1. Označte a zabezpečte místo dopravní nehody

Pokud jste se zapletli do dopravní nehody a nejste v šoku či nejste vážně zranění, tak rychle zapněte varovná světla, díky čemuž ostatní řidiči budou vědět, že si mají dávat pozor. Z auta vystupte s oblečenou reflexní vestou, aby vás náhodou někdo při průjezdu nepřehlédl. Následně přehledně označte také místo nehody, k čemuž můžete využít výstražný trojúhelník. Reflexní vesta ani výstražný trojúhelník nesmí chybět v povinné výbavě vozidla. V krizové situaci můžete také mávat kusem barevné látky.

2. Zjistěte stav účastníků nehody, poskytněte první pomoc a zavolejte IZS

Po zabezpečení místa nehody se pusťte do kontroly ostatních účastníků dopravní nehody a zkontrolujte, zda-li není někdo zraněný. Pokud je, tak mu urychleně poskytněte první pomoc a volejte záchrannou službu, kterou můžete vytočit na čísle 155. Na dálnici je nutné, aby všichni účastníci nehody neprodleně opustili místo nehody a dostali se za svodidla na pravém okraji dálnice. Poskytnutí první pomoci a zavolání záchranné služby není nutné jen z lidského hlediska, ale za neposkytnutí pomoci vám hrozí trestní řízení.

3. Zavolejte Policii: Kdy je to potřeba?

K nehodě musíte volat dopravní Policii v těchto případech:

  • došlo ke zranění či úmrtí osob
  • došlo k hmotné škodě na některém ze zúčastněních vozidel či jeho nákladu, jež převyšuje částku 100 000 Kč
  • došlo ke škodě nižší než 100 000 Kč, ale s účastníkem nehody se domluvíte na tom, že Policii zavoláte
  • došlo k poškození na majetku třetí osoby
  • druhý řidič vám nechce sdělit údaje o sobě a o vozidle

V každém případě nedělejte nic, co by mělo za následek ovlivnění řádného vyšetření nehody. S vozidly tedy nemanipulujte a pokud z nějaké důvodu musíte, tak zaznačte na cestě situaci a stopy pneumatik. Po nehodě rozhodně nepijte alkohol, jelikož můžete být testováni právě na alkohol a drogy.

Policii nevoláme: Je potřeba vyplnit záznam o dopravní nehodě

Pokud k nehodě nevoláte Policii, tak musíte s druhým účastníkem nehody vyplnit záznam o dopravní nehodě. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili článek Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?, kde jsme se věnovali postupu vypsání formuláře a můžete si ho tam také stáhnout a vytisknout.

5. Zaznamenejte si co nejvíce informací

Snažte se mít co nejvíce důkazů a informací o nehodě, jelikož se vám budou hodit při určení viníka nehody. Zapište si jména a také adresy bydliště účastníků dopravní nehody, v ideálním případě si zapište také kontakt na svědky dopravní nehody a snažte se zajistit si zajistit také jejich výpovědi.

6. Přivolejte asistenční službu

Když je vaše auto po nehodě nepojízdné, tak musíte zavolat asistenční službu své pojišťovny, u které máte uzavřeno havarijní pojištění a povinné ručení. Asistenční službu volejte i v tom případě, že si nejste jistí dalším postupem, jelikož vám poradí či pomohou. I pokud jste viníkem nehody, tak téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla po dopravní nehodě součást havarijního pojištění. Telefonní číslo na asistenční službu najdete na zadní straně zelené karty. Pokud viníkem nehody nejste, tak máte nárok na proplacení nákladů na odtah z povinného ručení viníka nehody. V žádném případě nepřijímejte nabídky poskytovatelů odtahu, kteří nejsou smluvními partnery vaší pojišťovny.

Přivolejte asistenční službu
Přivolejte asistenční službu

Co když jste nehodu nezavinili vy?

Pokud je viníkem nehody někdo jiný, tak máte nárok na náhradu škody u jeho pojišťovny. Po viníkovi chtějte předložit občanský průkaz, řidičský průkaz a hlavně doklad o odpovědnosti z provozu vozidla, což je zelená karta.

Budete potřebovat tyto údaje:

  • jméno příjmení a bydliště řidiče
  • pokud není majitelem vozidla řidič, tak i jméno a příjmení majitele vozidla nebo sídlo firmy, která vozidlo vlastní
  • typ a SPZ vozidla
  • jméno pojišťovny, u niž je viník pojištěn. V ideálním případě si opište také číslo zelené karty. Pokud je vozidlo registrováno v cizím státe, tak si opište nejen číslo, ale také její časovou platnost. Hodit se vám bude také číslo dokladu o zahraničním pojištění vozidla a v nejlepším případě si pořiďte fotokopie obou těchto dokumentů.

Jak nechat uplatnit nárok na pojistné plnění?

S uplatněním nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu se obraťte na pojišťovnu viníka nehody. Může se ale stát, že viník pojištěn není a vy se tedy nemáte na koho obrátit. V tom případě je vaše naděje Česká kancelář pojistitelů, jež vám poskytne pojistné plnění z k tomu určeného fondu. Na ČKP se obraťte také v případě, že vám viník nehody odmítne dát své údaje, jelikož ho dokážou dohledat podle SPZ. Tuto skutečnost nahlaste také na Policii ČR.

Jste viníkem dopravní nehody?

Pokud jste viníkem vy, tak bez odkladu doložte poškozené osobě všechny údaje, které bude potřebovat pro uplatnění práva poškozeného. Neprodleně uvědomte také svou pojišťovnu, že jste zapříčinili nehodu a pojišťovna následně uhradí nároky poškozeného. Pokud se nacházíte v cizině, tak se obraťte na svou asistenční službu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno