Domů » Vozidlo » Údržba a Servis » Kontrolky v autě – Velký přehled všech kontrolek » Kontrolka chladící kapalina: Co to znamená, proč svítí, a jaké je řešení?

Kontrolka chladící kapalina: Co to znamená, proč svítí, a jaké je řešení?

0

Chladící kapalina je jednou z klíčových složek, které zajišťují optimální funkci vašeho automobilu. Modrá kontrolka chladící kapaliny má informativní charakter, přičemž červená kontrolka chladící kapaliny je varovným signálem, který vás varuje o stavu chladícího systému. V tomto článku se podíváme na to, co tyto kontrolky znamenají, jaké jsou případné závady a popřípadě, jak celou situaci řešit.

Kontrolka chladící kapalina: Co to znamená, proč svítí, a jaké je řešení?

Kontrolky na palubní desce mají různé funkce a účely. Některé kontrolky signalizují aktivaci a správnou funkci určitého systému, zatímco jiné slouží k upozornění na poruchy a na potenciální problémy. Tyto kontrolky mohou být zbarveny různými barvami, jako jsou zelená, modrá, oranžová, žlutá nebo červená. Pokud chcete získat více informací a udělat si pořádek v různých kontrolkách na palubní desce, doporučujeme si přečíst náš shrnující článek kontrolky v automobilu.

Kontrolka chladící kapaliny

Kontrolka chladící kapaliny může plnit dvě odlišné role, konkrétně může varovat před nebezpečím, ale také můžete informovat. Je to z toho důvodu, že existují totiž dvě kontrolky chladící kapaliny, které signalizují vždy něco jiného. 

Modrá kontrolka chladící kapaliny

Modrá kontrolka chladící kapaliny hraje klíčovou roli v informování řidiče o stavu chladícího systému. Představuje informativní prvek, který není spojen s okamžitým nebezpečím, ale slouží k poskytování důležitých informací o teplotě chladící kapaliny.

Když modrá kontrolka svítí, znamená to, že teplota chladící kapaliny je příliš nízká, to je z důvodu toho, že je motor ze začátku příliš studený. Při jízdě s modrou kontrolkou se nedoporučuje vytáčet motor do příliš vysokých otáček, právě proto, že není motor zahřátý na svou optimální provozní teplotu, a mohlo by hrozit nadměrné opotřebení motoru. 

Modrá kontrolka zhasne, ihned poté, co se teplota chladící kapaliny dostane do optimálních teplot. 

Modrá kontrolka se může mírně lišit podle modelu a konkrétní značky vozidla. Některá vozidla tuto kontrolku na palubní desce nemají, a místo toho se jim zobrazuje pouze ukazatel teploty chladící kapaliny. V případě, že je tato kontrolka chybí, je na řidiči, aby sám zjistil optimální teplotu na ručičce nebo digitálním ukazateli a po nastartování dbal o to, aby motor nebyl zatěžován, dokud tato teplota není dosažena.

Je možné jezdit s modrou kontrolkou chladící kapaliny?

Jak již bylo řečeno, s rozsvícenou modrou kontrolkou chladící kapaliny je možné jezdit, avšak je nutné minimalizovat zatěžování motoru, zejména je nutné se vyhýbat extrémnímu stlačení plynového pedálu k podlaze.

Dejte si pozor, protože pravidelná a bezohledná jízda při aktivní modré kontrolce chladicí kapaliny se může v budoucnosti nakonec projevit negativně, a to může s sebou nést vysoké náklady na opravy.

Červená kontrolka chladící kapaliny

Svítící červená kontrolka chladící kapaliny varuje před možnými závažnými problémy, a to především:

 • nízkou úroveň kapaliny v chladícím systému, 
 • příliš vysokou teplotu chladící kapaliny.

Pokud se červená kontrolka rozsvítí, je nutné okamžitě zastavit vozidlo a vypnout motor. Ignorování této kontrolky hrozí riziko přehřátí motoru, což může vést k jeho vážnému poškození, až k tzv. zadření motoru.

Červená kontrolka chladící kapaliny

Je možné jezdit s červenou kontrolkou chladící kapaliny?

Rozsvícená červená kontrolka chladící kapaliny signalizuje závažná rizika a je nezbytné ihned zastavit vozidlo a vypnout motor. Závady mohou způsobit přehřátí motoru, což může nakonec vést k jeho tzv. zadření. Oprava motoru po zadření je často spojena s velmi vysokými náklady.

V některých případech může svítit kontrolka chladící kapaliny i při elektronické poruše. I v tomto případě se jízda nedoporučuje, protože to představuje velké riziko!

Co dělat, když červená kontrolka chladící kapaliny svítí?

 • Okamžitě zastavte vozidlo, jakmile uvidíte, že kontrolka chladící kapaliny svítí. Přehřívání motoru může způsobit vážné škody.
 • Pokud je kontrolka chladící kapaliny rozsvícená, nepokračujte v jízdě. To může způsobit další škody na motoru.
 • Zkontrolujte úroveň chladící kapaliny v nádrži. Hledejte případný únik chladící kapaliny nebo stopy chladící kapaliny pod vozidlem.
 • Nepřidávejte chladící kapalinu, dokud motor není dostatečně ochlazen. Přidávání kapaliny do horkého motoru může způsobit praskliny v motorovém bloku.
 • Pokud nejste schopni identifikovat a opravit problém, zavolejte servisního technika nebo odtahovou službu.

Rozsvícená červená kontrolka chladící kapaliny signalizuje závažná rizika a je nezbytné ihned zastavit vozidlo a vypnout motor. Po vypnutí motoru je však nutné počkat určitou dobu, než se motor alespoň částečně ochladí. Uvádí se, že ideální teplota je kolem 60 °C. Jinak hrozí riziko, že při otevření expanzní nádobky chladící kapaliny může vystřelit horká kapalina a způsobit tak popálení. 

Chladící kapalina

Nízká úroveň kapaliny v chladícím systému

Červená kontrolka chladící kapaliny se může rozsvítit v případě, nízké úrovně kapaliny v chladícím systému. Nedostatek chladící kapaliny lze vizuálně zjistit pod otevřenou kapotou, avšak častěji vás na tuto situaci upozorní kontrolka na přístrojové desce. Existují dvě hlavní možnosti úniku chladící kapaliny:

 • Rychlé vyprázdnění chladícího okruhu: Tato situace se projeví rozsvícením kontrolky během jízdy. Často je příčinou prasklá hadice, kterou lze identifikovat pohledem směrem k podvozku. Přítomnost mokré skvrny pod vozidlem jasně naznačuje tento problém.
 • Pozvolný únik kapaliny z chladícího systému: Začíná to drobnou loužičkou, kterou je snadno přehlédnout, ale nakonec může vyžadovat pravidelné doplňování chladící kapaliny. Častou příčinou tohoto problému je netěsnící hadice nebo spoj, případně prasklý chladič.

Jakmile zaznamenáte nedostatek chladící kapaliny, doplňte ji. Jízda s přehřátým motorem může způsobit závažné problémy. Při nákupu nové chladící kapaliny si však pečlivě ověřte, že vybíráte správný typ pro vaše vozidlo, protože na trhu existuje několik druhů chladící kapaliny, a každá z nich je vhodná pro jiná vozidla.

Ještě předtím, než budete chtít otevřít expanzní nádobku je důležité nejprve zkontrolovat úroveň chladící kapaliny. Tato nádobka chladící kapaliny je průsvitná, a proto je jednoduché zkontrolovat její obsah. Pokud je hladina chladící kapaliny nízká, může to naznačovat, že chladící kapalina uniká ven z motoru a chladícího systému, nebo proniká do spalovacího prostoru. Na expanzní nádobce bývají obvykle označeny rysky, které ukazují minimální a maximální úroveň chladicí kapaliny.

 • Minimální úroveň označuje nejnižší množství chladicí kapaliny, které by mělo být v nádobce, aby chladicí systém správně fungoval. Pokles hladiny pod tuto hranici může znamenat nedostatek kapaliny a potenciální problémy s chlazením motoru.
 • Maximální úroveň pak ukazuje maximální bezpečnou kapacitu nádoby. Překročení této hranice může vést k nadměrnému tlaku v chladícím systému, což může způsobit různé komplikace, včetně úniku chladící kapaliny nebo poškození součástí.

Nedostatek chladící kapaliny také může souviset s problémem topením, což zapříčiní, že auto nemusí topit. Když je v chladícím okruhu nedostatek kapaliny, nemusí se správně dostat do topného tělesa. Proto je důležité pravidelně před každou jízdou pečlivě kontrolovat úroveň chladící kapaliny. Při dolévání kapaliny si dejte pozor, abyste použili stejný typ, který již máte v chladícím okruhu.

Odborníci radí, že výměna chladící kapaliny by měla být prováděna v pravidelných intervalech, alespoň jednou za 2 roky. Přičemž je třeba vyměnit kompletně celou chladící kapalinu. 

Přehřátí chladící kapaliny

Nejčastější příčiny ztráty chladící kapaliny

Ztráta chladící kapaliny může být způsobena různými faktory, a mezi nejčastější příčiny patří:

 • Prasklý chladič: Chladič, který odvádí teplo z chladící kapaliny, může být náchylný k poškození a prasknutí, což způsobí únik kapaliny.
 • Prasklá některá z hadice chladiče: Hadice chladiče mohou být poškozeny, což může způsobit únik chladící kapaliny.
 • Prasklá hlava válců: Hlava válců, která je klíčovou částí spalovacího motoru, může být také náchylná k prasknutí a způsobit únik chladící kapaliny.
 • Prasklé těsnění pod hlavou válců: Toto je častý problém, kdy dojde k poškození těsnění mezi hlavou válců a blokem motoru, což umožňuje únik chladící kapaliny.
 • Prasklý blok válců: Fyzické poškození bloku válců může vést k úniku chladicí kapaliny.

V případě ztráty chladící kapaliny je důležité okamžitě jednat a identifikovat konkrétní místo úniku. Ignorování tohoto problému může vést k přehřátí motoru a závažným škodám na chladícím systému.

Příliš vysoká teplota kapaliny v chladícím systému

V takovém případě signalizuje přehřívání motoru způsobené nestabilitou v hladině chladící kapaliny, což se projevuje zvýšením teploty jak chladící kapaliny, tak i samotného motoru.

Existuje několik faktorů, které mohou způsobit přehřívání motoru. Je třeba však zdůraznit, že tyto příčiny nejsou tak závažné jako potenciální problémy s únikem chladící kapaliny, a řešení těchto problémů není tak finančně náročné.

 • Nejčastějším důvodem přehřívání chladící kapaliny je porucha termostatu. Termostat může být buď zaseknutý nebo úplně uzavřený, což způsobuje omezený průtok chladící kapaliny v chladiči. Tím se zvyšuje teplota kapaliny, a pokud se termostat neotevře včas, může dojít k jejímu varu a následnému přehřívání motoru.
 • Další možnou příčinou přehřívání motoru může být problém s ventilátorem chladiče. Jeho úkolem je ochlazovat chladící kapalinu v chladiči. Ventilátor se nemusí spustit kvůli poruše elektrického pohonu, vadnému relé nebo spálené pojistce a podobně. 

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak vypadá kontrolka chladící kapaliny?

Kontrolka chladící kapaliny vypadá stejně, jen se liší barevně. Tato kontrolka může plnit dvě odlišné role, konkrétně může varovat před nebezpečím, ale také můžete informovat. Je to z toho důvodu, že existují totiž dvě kontrolky chladící kapaliny, které signalizují vždy něco jiného. 

Co značí modrá kontrolka chladící kapaliny?

Modrá kontrolka chladící kapaliny motoru hraje klíčovou roli v informování řidiče o stavu chladícího systému. Když modrá kontrolka svítí, znamená to, že teplota chladící kapaliny je příliš nízká, to je z důvodu toho, že je motor ze začátku příliš studený.

Je bezpečné jezdit se svítí modrou kontrolkou?

S rozsvícenou modrou kontrolkou chladící kapaliny je možné jezdit, avšak je nutné minimalizovat zatěžování motoru, zejména je nutné se vyhýbat extrémnímu stlačení plynového pedálu k podlaze.

Co značí červená kontrolka chladící kapaliny?

Červená kontrolka chladící kapaliny varuje před možnými závažnými problémy, a to signalizuje přítomnost dvou závažných problémů: nízkou úroveň kapaliny v chladicím systému nebo příliš vysokou teplotu chladící kapaliny.

Je možné jezdit s červenou kontrolkou chladící kapaliny?

Rozsvícená červená kontrolka chladící kapaliny signalizuje závažná rizika a je nezbytné ihned zastavit vozidlo a vypnout motor. Závady mohou způsobit přehřátí motoru, což může nakonec vést k jeho tzv. zadření. Oprava motoru po zadření je často spojena s velmi vysokými náklady.

Co dělat, když červená kontrolka chladící kapaliny svítí?

Okamžitě zastavte vozidlo, nepokračujte v žádném případě v jízdě, zkontrolujte úroveň chladící kapaliny. Chladící kapalinu doplňte, až když je motor dostatečně ochlazen.

Jaké jsou nejčastější příčiny ztráty chladící kapaliny?

Může to být prasklý chladič, prasklá hadice z chladiče, prasklý blok válců, těsnění pod hlavou válců nebo hlava válců.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články