Domů » Vozidlo » Údržba a Servis » Žhavící svíčky – výměna, funkce a jak poznat vadné kusy?

Žhavící svíčky – výměna, funkce a jak poznat vadné kusy?

0

V srdci každého dieselového motoru automobilu jsou skryty nenápadné, ale nezbytné součásti – žhavící svíčky. Tyto klíčové komponenty hrají zásadní roli v úspěšném startování a hladkém chodu motoru, zejména v chladnějším počasí. V tomto článku se ponoříme do světa žhavících svíček, prozkoumáme jejich funkci, význam pro efektivitu motoru a vliv na celkový výkon vozidla. Od technických specifikací až po praktické rady pro údržbu a výměnu, tento článek poskytne komplexní pohled na tuto často opomíjenou, ale nezbytnou součást dieselových motorů.

Žhavící svíčky – výměna, funkce a jak poznat vadné kusy?

K čemu nám žhavící svíčka slouží?

Žhavící svíčka je nezbytný prvek v dieselových motorech, který má klíčovou roli při startování motoru, zejména za studena. Hlavní funkce žhavící svíčky pak jsou:

 • Usnadnění startu motoru: V dieselových motorech dochází k zapálení paliva stlačením a zahřátím vzduchu v cylindrech. Žhavící svíčky pomáhají zahřát spalovací komoru při studeném startu, což usnadňuje zapálení palivové směsi.
 • Zlepšení chodu studeného motoru: Po startu motoru žhavící svíčky pomáhají udržet optimální teplotu v cylindrech, dokud motor nedosáhne provozní teploty. To zlepšuje běh motoru, snižuje vibrace a emise.
 • Prevence kondenzace: V chladném počasí mohou žhavící svíčky pomoci zabránit kondenzaci vody ve spalovací komoře, čímž předchází vzniku různých problémů, včetně koroze.
 • Zlepšení emisí: Při studeném startu jsou emise z dieselových motorů obvykle vyšší. Žhavící svíčky pomáhají rychleji dosáhnout optimálního provozního stavu motoru, čímž se snižují emise.

V podstatě jsou žhavící svíčky klíčové pro efektivní a spolehlivý start a chod dieselových motorů, zejména v nízkých teplotách.

Jak fungují žhavící svíčky?

Žhavící svíčky fungují tak, že nahřejí díky elektrickému proudu svoji špičku, která zasahuje do spalovacího prostoru. Žhavící svíčky jsou navrženy tak, aby pomáhaly při startu dieselových motorů, zejména v chladném počasí. Jejich funkčnost je založena na několika klíčových principech:

 • Elektrický odpor a teplo: Když je žhavící svíčka zapojena, elektrický proud prochází skrze její odporový prvek. Tento odpor způsobuje, že se elektrická energie mění na teplo, což zahřívá koncovou část svíčky, která je umístěna ve spalovací komoře motoru.
 • Zahřívání spalovací komory: Zahřátá koncovka svíčky zvyšuje teplotu vzduchu uvnitř spalovací komory. Toto zvýšení teploty je nezbytné pro to, aby došlo k zapálení palivové směsi v dieselovém motoru, který se spoléhá na vysokou teplotu vzduchu pro zapálení paliva, na rozdíl od benzínových motorů, které používají jiskru pro zapálení směsi.
 • Start motoru: Když řidič otočí klíčkem nebo stiskne tlačítko start, žhavící svíčky se aktivují a začnou se zahřívat. V tomto okamžiku si můžete všimnout kontrolky žhavení na palubní desce. Tento proces obvykle trvá několik sekund. V chladném počasí nebo při nízkých teplotách může tento proces trvat déle, aby se zajistilo dostatečné zahřátí.
 • Automatické vypnutí: Po úspěšném startu motoru nebo po dosažení určité teploty se žhavící svíčky obvykle automaticky vypnou. Některé modernější systémy mohou žhavící svíčky udržet aktivní i po startu motoru, aby se zajistil hladší chod motoru až do doby, kdy motor dosáhne optimální provozní teploty.

Je důležité poznamenat, že žhavící svíčky jsou důležité pro studený start dieselových motorů, ale nejsou používány v benzínových motorech, které místo toho používají zapalovací svíčky k vytvoření jiskry pro zapálení palivové směsi.

Jak zjistíme vadnou žhavící svíčku?

Jsou dvě možnosti, respektive tři, jak zjistit funkci žhavících svíček. Někdo Vám jistě poví, že to poznáte špatnými zimními starty, ovšem toto tvrzení nemusí být přesné a proto je důležité závadu přesně identifikovat. Špatné starty může mít na svědomí mnoho aspektů, od ztráty tlaků, přes padání nafty, aj.

Obecně však lze říci, že pokud máme horší starty v zimě, je dobré jít od těch nejjednodušších závad, jako jsou žhavící svíčky či baterie, na které jsou dieselové motory choulostivější než benzínové.

Diagnostika 

Díky dobré diagnostice, dokážeme odhalit, která žhavící svíčka je vadná, nebo zda se jedná o vadnou kabeláž, či modul žhavení, aj.

Ruční test  

Žhavičky lze otestovat tím, že je tzv. připojíme na baterii, kdy za pomocí nějaké kabeláže (doporučuji silnější kabel) přivedeme na tělo žhavící svíčky mínusový proud a hlavou žhavičky, která je ve voze napojena na kabeláž se dotkneme plusové plochy. Po chvíli byste měli vidět, že se žhavící svíčka nažhaví.

Nikdy, ale opravdu nikdy nepropojujte mínusový a plusový proud na autobaterii, tak aby mohl tento proud protékat přes vaše tělo, kdy je to opravdu nebezpečné a může vás to zabít. Při zásahu stejnosměrným proudem platí jiné opatření, než při zásahu střídavým! Buďte prosím opatrní a nikdy se do těchto věcí nepouštějte, bez předchozích zkušeností!

Tester žhavících svíček 

Toto zařízení nám pomůže otestovat funkci těchto komponent. Nejsem kovaný elektrikář, ale tento tester nám zkrátka řekne, jak velký proud nám žhavící svíčkou prochází a dle toho, můžeme odvodit závěr.

Žhavící svíčky, jsou vždy přišroubovaný do hlavy motoru, kde plní svoji funkci. Jejich závity vždy doporučuji namazat keramickou vazelínou, neboť nám tento úkon ušetří mnoho starostí s povolením této součástky.

Životnost žhavících svíček a co ji zkracuje?

Životnost žhavících svíček se může výrazně lišit v závislosti na několika faktorech, včetně typu vozidla, stylu jízdy, kvality svíček a podmínek, ve kterých je vozidlo provozováno. V průměru však žhavící svíčky vydrží mezi 100 000 až 150 000 kilometrů.

Žhavící svíčky odcházejí především kvůli selhání elektroinstalace, či elektrického napájení samotné žhavící svíčky. Další vliv na vady žhavících svíček má nesprávné spalování, pokud špatně funguje vstřik a nebo je jakákoliv chyba ve spalovacím prostoru, odnese to i žhavící svíčka.

Co lze odhalit při vyjmutí žhavící svíčky?

I vyjmutí žhavících svíček má pro nás určitou vypovídající hodnotu, stejně jako kontrola zapalovacích svíček u benzínových motorů.

Žhavící svíčky od oleje

Pokud jsou žhavící svíčky od oleje má náš motor zjevně nějaký problém. Obecně lze říci, že za to může například prolínání turba a to zejména pokud jsou od oleje první jeden či druhý žhaviče nejblíže k vzduchovému sání. Další věcí může být chyba stírátek na pístu a konečně také netěsnost gufer. Samozřejmě mohou to být i jiné závady, spíše nám to ukáže, že bychom měli zpozornět a začít pátrat.

Od jaké teploty fungují žhavící svíčky?

Toto je skvělá otázka. U většiny dieselů fungují žhaviče teprve až při poklesu teploty pod 10 stupňů celsia. Do této doby chytá motor tzv. bez dodatečného nahřátí a to pouze se svým přirozeným procesem a to za pomocí vysokého stlačení, kdy dojde díky tlaku k samovznícení směsi. To znamená, že motor je schopen chytit ve vyšších teplotách, bez pomoci žhavící svíčky.

Výměna žhavících svíček krok za krokem

Výměna žhavících svíček v dieselovém motoru je údržbový zásah, který lze provést s několika základními nástroji a postupem. Nicméně, je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a postupovat podle specifikací výrobce vašeho vozidla. Zde je obecný návod, jak vyměnit žhavící svíčky:

Příprava

 • Vypněte motor a nechte ho dostatečně vychladnout.
 • Odpojte autobaterii vozidla, abyste předešli elektrickému šoku.
 • Zajistěte si správný typ žhavících svíček pro váš automobil.

Lokalizace žhavících svíček

 • Najděte žhavící svíčky ve vašem motoru.
 • U Škoda Octavia 2, 1.9 TDI jsou umístěny z čelní strany motoru (směrem ke chladiči).

Demontáž starých žhavících svíček

 • Odstraňte veškeré kryty nebo součásti, které brání přístupu k žhavícím svíčkám.
 • Uvolněte elektrické připojení ke každé žhavící svíčce.
 • Můžete použít speciální klíč na žhavící svíčky (obvykle s dlouhým nástavcem) pro jejich bezpečné vyšroubování. Vystačit si však můžete i s ráčnou a dlouhým nástavcem.
 • Buďte opatrní, abyste svíčky nezlomili.

Instalace nových žhavících svíček

 • Před instalací nových svíček zkontrolujte, zda mají správnou velikost a specifikace.
 • Namažte závity svíček keramickou vazelínou.
 • Ručně zašroubujte nové svíčky do místa, abyste zabránili zkřížení závitů.
 • Poté použijte klíč pro pevné, ale opatrné utažení. Přílišné utažení může způsobit poškození žhavící svíčky.

Zakončení práce

 • Připojte zpět veškeré elektrické konektory.
 • Vraťte na místo všechny odstraněné kryty nebo součásti.
 • Připojte zpět akumulátor.

Testování

 • Nastartujte motor a ověřte, zda hladce běží. Zkontrolujte také, zda nejsou přítomny žádné upozornění na palubní desce.

Před provedením této údržby se doporučuje prostudovat manuál vašeho vozidla nebo se obrátit na kvalifikovaného mechanika, pokud nemáte zkušenosti. Vždy dodržujte specifické pokyny pro vaše vozidlo a použijte správné nástroje.

Komplikace při výměně žhavících svíček

Největší komplikací, je zalomení žhavící svíčky. Věřte, že tohle je opravdu nepříjemná a hrozná komplikace. Existuje mnoho sad pro odvrtávání žhavících svíček a jejich následné vytažení, ale je to úkon, jak časově náročný, tak náročný na určitý stupeň zručnosti i zkušeností. I přes veškerou snahu se nám někdy nemusí podařit žhavící svíčku odvrtat. Pak již nastává jediná možnost a to sundání hlavy motoru a důkladné opravení.

Pokud máme strach že žhavič nepovolíme

Tyto obavy jsou občas vcelku oprávněné a já se ne jednou modlil a potil, aby šel žhavič ven. Někdo radí jejich nahřívání, někdo povolení trhem, jiný zase ochlazení. Mě osobně se nejvíce osvědčilo žhaviče nějakou dobu před jejich povolením stříkat tzv. uvolňovačem vstřiků. Týden až dva před tímto úkonem si koupím sprej a před každou jízdou je nastříkám. Osobně používám uvolňovač od firmy Caramba za nějakých cca 300 Kč. Po té těsně před samotnou výměnou prostříkám žhaviče ještě jednou a pustím se do toho. Dokonce existují přímo i uvolňovače žhavičů, ale používám uvolňovač vstřiků, ovšem myslím že základ bude zhruba stejný.

Jeden žhavič mi nejde vyměnit, ale ostatní ano.

To se někdy u starých aut holt stává. Pokud to nestojí za investici nezoufejte. Motor chytne i na 3 předehřáté válce a ten 4 se hned po té přidá. Budete startovat možná o malinko déle, ale určitě nastartujete. Případně se zde vracíme k bodu zalomení žhavící svíčky, kdy budeme postupovat stejně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články