Domů » Vozidlo » Provoz vozidla » Provoz vozidla v zimě » Sněhové řetězy: Pravidla pro používání, jak je vybrat a jak nasadit?

Sněhové řetězy: Pravidla pro používání, jak je vybrat a jak nasadit?

0

Se zimou přichází sníh a ledovka, což může představovat výzvu pro zajištění bezpečného řízení. Jednou z možností, jak zvýšit trakci a bezpečnost na silnicích, jsou sněhové řetězy. V našem článku vám přineseme informace o tom, jak vybrat sněhové řetězy, jak je správně nasadit, kdy a kde jsou povinné, a také se podíváme na pravidla týkající se jejich používání v dalších zemích Evropské unie.

Sněhové řetězy: Pravidla pro používání, jak je vybrat a jak nasadit?

Řídit na sněhu a náledí je výzva pro každého řidiče, který by měl být vybaven nejen správnými dovednostmi, ale také odpovídajícím vybavením pro jízdu v náročných zimních podmínkách. Je tedy nutné se připravit před příchodem skutečné zimy, na všechny případné situace, a proto nepodceňte přípravu svého vozidla na zimu.

Sněhové řetězy: Kdy a kde jsou povinností?

Při používání sněhových řetězů je rovněž důležité mít součástí i zimní pneumatiky. Podle zákona o silničním provozu je povinností přezouvat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března. Avšak pokud je zima delší, používáme zimní pneumatiky i déle. Ideální používání zimních pneumatik je, pokud teploty klesnou pod 7 °C. 

Sněhové řetězy jsou důležitým zimním doplňkem povinné výbavy automobilu. Zajišťují zvýšenou přilnavost pneumatik při jízdě na velké vrstvě sněhu, silné vrstvě ledu nebo případně obojím v zimních podmínkách. Jízda se sněhovými řetězy zlepší jízdní vlastnosti vozidla. Sněhové řetězy usnadňují vyjetí kopce, zajistí lepší manipulaci s autem nebo zkracují brzdnou dráhu během těchto obtížných podmínek v zimě. 

V České republice není povinností vozit sněhové řetězy v autě, avšak během zimního období, konkrétně od 1. listopadu do 31. března, platí povinnost nasadit sněhové řetězy na úsecích označených příkazovou značkou Sněhové řetězy. Tato povinnost vzniká v případě, že vozovku pokrývá souvislá vrstva sněhu nebo ledu, či kombinace obojího.

Při používání sněhových řetězů je povolena maximální rychlost 50 km/h, bez ohledu na konkrétní typ sněhových řetězů či doporučení výrobce. Tato omezení jsou stanovena v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, který má nadřazenou platnost a vymezuje podmínky pro používání sněhových řetězů na silnicích.

Jízda autem v zimě

Sněhové řetězy: Jaké jsou pokuty za nedodržení pravidel

Pokud zanedbáte a nedodržíte povinnost nasadit sněhové řetězy, tam kde je to nutné a je toto místo označeno dopravní značkou, můžete čelit pokutě ve výši od 2 000 do 2 500 Kč.

Stejná výše pokuty také hrozí, pokud stanovenou maximální rychlost 50 km/h nedodržujete a jedete rychleji.

Dopravní značka Sněhové řetězy

Používání sněhových řetězů podléhá platným předpisům uvedeným ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., která upravuje pravidla provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně se tato vyhláška týká příkazových dopravních značek Sněhové řetězy C 5a a Sněhové řetězy – konec C 5b.

Dopravní značka ‚‚Sněhové řetězy“ C 5a nařizuje řidiči motorového vozidla s třemi a více koly, aby pokračoval v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na alespoň dvě hnací kola. Tato povinnost se nevztahuje na vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty.

Dopravní značka ‚‚Sněhové řetězy – konec“ C 5b zobrazuje přeškrtnutou bílou pneumatiku červeným pruhem v modře vymalovaném kruhu a ukončuje platnost příkazové značky „Sněhové řetězy“.

Sněhové řetězy jsou povinné v místech, která jsou označena příslušnou dopravní značkou. Víte, jaké další dopravní předpisy a pravidla platí u nás?

Sněhové řetězy: Legislativa v jednotlivých zemí Evropské unie

Povinnost mít sněhové řetězy je v každé zemi odlišné. Většina evropských států vyžaduje používání sněhových řetězů v zimních podmínkách. 

Během silničních kontrol, zejména v oblastech s horským terénem, může být od řidičů vyžadováno předložení zimních řetězů. Z tohoto důvodu se doporučuje neodkládat nákup sněhových řetězů na poslední chvíli, protože jejich pořízení je mnohem výhodnější než čelit možným pokutám, které mohou v různých zemích hrozit.

Státy, kde je vyžadováno použití sněhových řetězů podle příslušných dopravních značek: Česká republika, Německo, Polsko, Maďarsko, Švýcarsko, Itálie, Srbsko, Rumunsko, Francie, Španělsko, Portugalsko.

Evropské země, kde jsou sněhové řetězy považovány za součást povinné výbavy: Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Albánie, Makedonie, Turecko, Norsko.

Na Slovensku je vyžadováno používání sněhových řetězů zejména na místech označených příslušnou dopravní značkou „Sněhové řetězy“, zejména v horských oblastech. Sněhové řetězy jsou považovány za součást povinné výbavy, a proto na ně nezapomeňte! Nasadit sněhové řetězy můžete, pokud je vozovka pokryta souvislou vrstvou sněhu, námrazy nebo ledu. Maximální povolená rychlost při používání sněhových řetězů je omezena na 50 km/h. Výslovně je zakázáno používání pneumatik s hroty. Nedodržení povinnosti používat sněhové řetězy v určených oblastech je pokutováno ve výši od 60 EUR a více.

V Rakousku trvá zimní období od 1. listopadu do 15. dubna a v tuto dobu jsou sněhové řetězy vyžadovány na místech označených příslušnými dopravními značkami, což obvykle zahrnuje horské oblasti a jiné specifické úseky. Sněhové řetězy jsou považovány za součást povinné výbavy, a proto na ně nezapomeňte! Sněhové řetězy mohou být nasazeny, pokud je povrch vozovky pokryt souvislou nebo částečně narušenou vrstvou sněhu, námrazy nebo ledu. Při používání sněhových řetězů je maximální povolená rychlost omezena na 50 km/h. V Rakousku jsou pneumatiky s hroty povoleny. Nedodržení předpisů týkajících se používání sněhových řetězů může být sankcionováno pokutou od 60 EUR, a v případě ohrožení ostatních účastníků silničního provozu může pokuta dosáhnout až 5 000 EUR.

V Německu je používání sněhových řetězů povinné, především v horských oblastech, kde jsou specifické lokality označeny odpovídající dopravní značkou. Sněhové řetězy jsou nezbytnou součástí zimní výbavy, zejména v oblastech, kde je jejich použití nezbytné. Maximální povolená rychlost při jízdě se sněhovými řetězy omezena na 50 km/h. Sněhové řetězy mohou být využity v případě, že je povrch vozovky pokryt souvislou nebo částečně narušenou vrstvou sněhu, námrazy nebo ledu. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Porušení těchto pravidel může být trestáno pokutou od 60 EUR a více.

V Itálii je situace se zimními pneumatikami a sněžnými řetězy komplikovaná, protože konkrétní pravidla se liší region od regionu. Někde totiž povinnost zimní výbavy vůbec neplatí a můžete jezdit celoročně na letních pneumatikách. Oficiální zimní zóna v Itálii je stanovena od 15. listopadu do 15. dubna. Výjimku tvoří oblast Val d’Aosta, kde je zima již od 15. října, a naopak většina horských oblastí uvádí, že zima začíná až 1. listopadu. Italský zákon Codice della Strada uvádí, že všichni řidiči musí být připraveni na náhlé změny počasí právě během zimy. Příslušné dopravní značky značí oblasti, kde je nutné a mít za povinnost sněhové řetězy nasazené. Především jsou to oblasti hor a horská střediska. Nejvyšší povolená rychlost se sněhovými řetězy je 50 km/h. Sněhové řetězy je lze použít v případě, že je povrch vozovky pokryt souvislou nebo nepatrně narušenou sněhovou pokrývkou či ledem. Pneumatiky s hroty jsou zakázané. Pokud nejsou sněhové řetězy nasazeny je nutné počítat s pokutu od 80 až do 318 EUR.

Ve Francii je vyžadováno používání sněhových řetězů v určitých oblastech, které jsou označeny odpovídající dopravní značkou. Sněhové řetězy mohou být nasazeny v situaci, kdy je povrch vozovky pokryt souvislou nebo částečně narušenou sněhovou pokrývkou nebo ledem. Vozidlo se sněhovými řetězy nesmí přesáhnout rychlost 50 km/h. Nedodržení povinnosti mít sněhové řetězy může být sankcionováno pokutou ve výši od 135 EUR. Používání pneumatik s hroty je dovoleno od poslední soboty před 11. listopadem do poslední neděle v březnu, s možností prodloužení této doby v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách.

V Polsku jsou sněhové řetězy povinné na místech, která jsou označena příslušnou dopravní značkou. Zejména jsou to horské oblasti a jiné specifické úseky. Sněhové řetězy je lze použít v případě, že je povrch vozovky pokryt souvislou nebo nepatrně narušenou sněhovou pokrývkou či ledem. Pneumatiky s hroty jsou v Polsku zakázané. Pokuty za porušení nepoužití sněhových řetězů hrozí od 200 PLN.

Ve Švýcarsku jsou sněhové řetězy povinné v konkrétních oblastech, které jsou označeny příslušnou dopravní značkou. Sněhové řetězy je možné použít jen na vozovkách pokrytých souvislou vrstvou sněhu či ledu. Použití sněhových řetězů je vyžadováno minimálně na 2 hnacích kolech. Za porušení pravidel hrozí pokuty od 60 CHF. Použití pneumatik s hroty je povoleno od 1. listopadu do 30. dubna. Pneumatiky s hroty musí být namontovány na všechna kola.

Jak správně vybrat sněhové řetězy?

Aby sněhové řetězy fungovaly správně, je nutné vybrat vhodný typ pro vaše vozidlo. 

Sněhové řetězy je nutné vybrat podle určitých parametrů:

 • podle typu řetězů,
 • podle velikosti řetězů, které odpovídají rozměrům pneumatik,
 • podle hmotnosti nebo typu vozidla,
 • podle terénu, kde budou sněžné řetězy nejvíce využívané.

Volbu sněhových řetězů prioritně vybírejte podle rozměru kol. Velikost sněhových řetězů je univerzálně označena na obalech, což znamená, že všichni výrobci využívají stejná čísla k odlišení různých rozměrů. Poté je nutné sněhové řetězy vybírat podle zatížení, o znamená, podle hmotnostní kategorie vozidla. Sněhové řetězy pro automobily do 2 tun využívá především většina osobních automobilů. 

Sněhové řetězy dělíme na tři skupiny, které se liší podle materiálu a od pevnosti a také odolnosti a také doporučeném používání. 

Ocelové sněhové řetězy jsou nejvhodnější a nejčastěji používané sněhové řetězy. Tyto řetězy jsou robustní a odolné a vydrží prakticky neomezeně dlouho. Výhodou je, že poskytují spolehlivou pomoc v hlubokém sněhu a na ledu. Ocelové řetězy je nezbytné odstranit okamžitě při přechodu na mokrou vozovku, protože by zničili jak pneumatiky, tak i povrch vozovky. Nevýhodou může být obtížnější manipulace a nepohodlná instalace na kola.

Textilní sněhové řetězy jsou ideální zejména pro led, protože v hlubokém sněhu neposkytnout takovou pomoc, kterou se očekává. Jsou dobře skladovatelné a snadno přenosné pro případ potřeby. Tyto textilní řetězy vypadají jako sněhová ponožka. Velmi jednoduše a snadno se na kolo nasadí jedním pohybem. Oproti ocelovým řetězům však mají tendenci se rychleji opotřebovávat.

Chemické a tekuté sněhové řetězy představují spíše alternativní a zejména nouzový prostředek pro zlepšení jízdních vlastností kol na sněhu nebo ledu. Nejedná se doslovně o řetězy, ale o sprej, který se aplikuje na pneumatiku. Tekutina poté ztvrdne, vytvářejíc odolnější povrch. Je důležité zdůraznit, že kapalné řetězy nejsou plnohodnotnou náhradou ocelových řetězů tam, kde jsou vyžadovány dopravními značkami.

Jak vybrat sněhové řetězy ?

Jak správně nasadit sněhové řetězy?

Nasazování sněhových řetězů není nic složitého, ovšem, než se vydáte do hor nebo do míst, kde jsou sněhové řetězy povinné, je nutné si předem nacvičit, jak sněhové řetězy nasadit

 1. Využijte návod k použití, protože některé řetězy se mohou nasazovat jinak.
 2. Vozidlo zaparkujte na bezpečném místě a ujistěte se, že máte ruční brzdu zatáhnutou, aby nedošlo k případným zraněním. 
 3. Řetězy se vždy nasazují na poháněnou nápravu. 
 4. Jednotlivé řetězy si rozbalte a rozložte vedle jednotlivých pneumatik. Dbejte na to, aby řetězy nebyly překroucené nebo zamotané.
 5. Postavte se před pneumatiku a položte sněhové řetězy kolem pneumatiky a popotáhněte oba dva konce ocelových lanek k sobě. Ujistěte se, že jsou řetězy rovnoměrně rozložené
 6. Ocelová lanka zvedněte nahoru na dezén pneumatiky a spojte řetězy dohromady a pevně je napněte. Ujistěte se, že jsou dobře připevněné. Spojené ocelové lanko položte na dezén pneumatiky. 
 7. Propojte boční řetěz pomocí spojovacího háčku s koncovým článkem bočního řetězu a znovu zkontrolujte, zda nejsou řetězy nikde překroucené. Vložte lanko za pneumatiku a pečlivě srovnejte celý řetěz na pneumatice.
 8. Zkontrolujte nasazení řetězu. Řetěz by měl co nejvíce kopírovat obvod disku kol. 
 9. Po ujetí asi 50 metrů proveďte krátký test, abyste zjistili, že jsou řetězy správně nainstalovány a dobře drží.
Jak správně nasadit sněhové řetězy?

Nepoužívejte sněhové řetězy preventivně!

Rozhodně se nedoporučuje používat sněhové řetězy preventivně. Používejte je pouze v případě, že projíždíte úsekem, který je pokrytý silnou vrstvou sněhu nebo ledu. Preventivní použití by mohlo způsobit nemalé škody.

Sněhové řetězy vylepšují vlastnosti vozidla, snižují brzdnou dráhu a usnadňují ovládání, pokud se pohybujete na souvislé vrstvě sněhu nebo ledu. Na druhou stranu, při jízdě na běžné asfaltové silnici mohou sněhové řetězy poškodit pneumatiky a také povrch vozovky. Po projetí náročného terénu je tedy doporučeno, a i nutné sněhové řetězy opět sundat z pneumatik. 

Nejčastější otázky a odpovědi

Kdy používat sněhové řetězy v České republice?

V České republice platí povinnost nasadit sněhové řetězy na úsecích označených příkazovou značkou Sněhové řetězy. Tato povinnost vzniká v případě, že vozovku pokrývá souvislá vrstva sněhu nebo ledu, či kombinace obojího.

Jaká je maximální povolená rychlost se sněhovými řetězy?

Při používání sněhových řetězů je povolena maximální rychlost 50 km/h, bez ohledu na konkrétní typ sněhových řetězů či doporučení výrobce. Tato omezení jsou stanovena v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, který má nadřazenou platnost a vymezuje podmínky pro používání sněhových řetězů na silnicích.

Jaká je pokuta za nedodržení pravidel se sněhovými řetězy?

Pokud zanedbáte a nedodržíte povinnost nasadit sněhové řetězy, tam kde je to nutné a je toto místo označeno dopravní značkou, můžete čelit pokutě ve výši od 2 000 do 2 500 Kč. Stejná výše pokuty také hrozí, pokud stanovenou maximální rychlost 50 km/h nedodržujete a jedete rychleji.

Ve kterých státech EU je vyžadováno používání sněhových řetězů podle příslušených dopravních značek?

Česká republika, Německo, Polsko, Maďarsko, Švýcarsko, Itálie, Srbsko, Rumunsko, Francie, Španělsko, Portugalsko.

Ve kterých státech EU jsou sněhové řetězy považovány za součást povinné výbavy?

Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Albánie, Makedonie, Turecko, Norsko.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články