Domů » Zajímavosti » Tramvajový pás. Jaká jsou pravidla?

Tramvajový pás. Jaká jsou pravidla?

0

Chystáte se na test z autoškoly a chcete si osvěžit své znalosti o tom, jaká jsou pravidla ohledně jízdy přes, podél nebo dokonce v tramvajovém pásu? S námi u závěrečného testu nepohoříte!

Tramvajový pás. Jaká jsou pravidla?

Co je to tramvajový pás?

Tramvajový pás je druh tramvajové dráhy, která vede po pozemní komunikaci. Kromě tramvajového pásu se setkáte také s tramvajovou dráhou samostatnou, na přidruženém zemním tělese a podzemní (v ČR ale nejsou).

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je tramvajový pás součástí komunikace, ale zákony o drahách a zákon o pozemních komunikacích zase tvrdí, že její součástí není. Správná odpověď v autoškole nakonec zní tak, jak je to v infoboxu – tedy že jde o část pozemní komunikace.

Když pomineme menší právní rozpor, jak tedy tramvajová pás vypadá? Může být ve stejné úrovni jako vozovka, zvýšený a snížený.

V historických částech města se pás nechal vyskládat žulovými kostkami, někdy se vylil asfaltem. Většinou je právě ve stejné výškové úrovni (=tramvajová pás v úrovní vozovky), ale vjezd silničních vozidel se blokuje podélně vedenými prahy. To proto, aby nebyl bržděný provoz. Na periferiích Prahy se naopak preferuje kolejové těleso nad úrovní vozovky s vlastním středovým pásem.

Asi nejošklivější je řešení z železobetonových panelů. To se hojně využívalo za socialismu – nekvalitní brutalistické řešení, které dodnes na některých místech hyzdí tvář města. Beton se většinou začal drolit a kolejnice uvolňovat.

Některé tramvajové pásy mají otevřený svršek. Koleje jsou upevněné na dřevěných nebo betonových pražcích a pás je vysypaný štěrkem. Ani to není nic moc pěkného na pohled. Esteticky nejhezčí jsou nejspíš zatravněné tramvajové pásy. S těmi se do budoucna počítá ve velkém – zatravnění snižuje prašnost a přispívá k ochlazování rozpálených městských zástaveb.

Nicméně v okrajových částech Prahy se od koncepce tramvajového pásu celkově upustilo. Tramvajová trať se řeší stavbou samostatného drážního tělesa (jako je to v Modřanech a na Braníku nebo z Hlubočep na Barrandov).

tramvaj

Jaká jsou pravidla během jízdy

Víte, kdy má tramvaj přednost? Kromě situací, kdy je to zřejmé, přidejte i moment, když jede souběžně a vy se chystáte odbočit přes její trasu, případně vjet na tramvajový pás tam, kde je to dovoleno.

Smí se vjet na koleje? Podle § 13 zákona 361/2000 Sb. ano. Konkrétně v případě, který jsme si už zmínili. Tedy – na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa.

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj? Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj. Dávejte si tedy pozor na to, abyste tramvajím nepřekáželi a neblokovali provoz.

I když si budete myslet, že tramvaj jede pomalu a vy máte dost prostoru na to, ji předjet, raději to nedělejte.

Pamatujte, že podél tramvaje se jezdí vpravo. Výjimku tvoří situace, kdy je v místě dopravní značka IP 23 b (Objíždění tramvaje – jízda podél tramvaje vlevo).

Dopravní značky spojené s tramvají

Tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený, například obrubníkem, se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Také zde platí, že nesmíte tramvaj nijak omezit v jízdě.

A co když v těchto případech jede tramvaj jinou rychlostí než vozidla, která jedou stejným směrem? Potom nejde o vzájemné předjíždění. Jestli je vedle jedoucí tramvaje dostatek místa vpravo, mohou například rychleji jedoucí vozidla tramvaj minout zprava.

Jestli ale řidič nemůže nebo nechce projet kolem jedoucí tramvaje vpravo, potom má povinnost jet za ní v takové vzdálenosti, aby umožnil projetí podél tramvaje ostatním řidičům.

Pokud není možné vyhnout se protijedoucí tramvaji vpravo, vyhne se jí řidič vlevo (situace, kdy jezdí tramvaje při jednom okraji silnice).

Jak se chovat v prostoru zastávky

Když tramvaj jezdí po zvýšeném nebo sníženém pásu a v daném místě je nástupní ostrůvek, jeďte kolem ostrůvku vpravo. Vlevo se smí jet jen výjimečně a to tehdy, když jízdě vpravo brání překážka nebo jestli je to bezpečnější s ohledem na rozměry nákladu/vozidla.

Pamatujte, že tramvaj, i ostatní vozidla hromadné dopravy, může zastavit v zastávce, kde není nástupní ostrůvek. V takovém případě musíte zastavit vozidlo. Kdyby na zastávce bylo v jednu chvíli více vozidel hromadné dopravy, zastavte za druhým z nich. V jízdě smíte pokračovat až tehdy, když neohrozíte cestující a chodce.

Pozor si dávejte na to, že cestující mohou vstupovat na vozovku ještě před zastavením tramvaje. Často nečekaně a mimo přechod pro chodce (ten může i v některých případech chybět). Obezřetnost je na místě.

Vozidlo zastavte také za tramvají, která zastavila u okraje vozovky. Tramvaj ve stanici nikdy neobjíždějte zleva.

Nedovolená jízda po tramvajovém pásu

Za nedovolenou jízdu po tramvajovém pásu můžete dostat pokutu 1500 až 2500 Kč. Kdybyste překročením způsobili závažnou nehodu, můžete přijít o řidičský průkaz.

Mezi nedovolenou jízdu po tramvajovém pásu se počítá i to, když je tam plná čára.

Nejčastější dotazy

Kdy má tramvaj přednost a v jakých situacích smíte vjet na tramvajový pás?

Tramvaj má přednost mimo jiné ve chvíli, kdy jede souběžně a vy se chystáte odbočit přes její trasu, nebo vjet na tramvajový pás, pokud je to dovoleno. Podle § 13 zákona 361/2000 Sb. smíte vjet na tramvajový pás v úrovni vozovky v podélném směru jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například pokud mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky není dostatek místa.

Jak se má řidič chovat v prostoru zastávky, pokud tramvaj zastaví u okraje vozovky a neexistuje nástupní ostrůvek?

V takovém případě musí řidič zastavit vozidlo za tramvají. V jízdě smí pokračovat až tehdy, když neohrozí cestující a chodce. Tramvaj ve stanici nikdy neobjíždějte zleva.

Zdroj: 12bodů.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články