Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky provozní » Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo) - IP 23b

Dopravní značka Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Dopravní značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

Prohlížíte si dopravní značku Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo), která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.