Domů » Vozidlo » Provoz vozidla » SPZ » Výměna SPZ: Kdy je potřeba a jak to provést?

Výměna SPZ: Kdy je potřeba a jak to provést?

Registraci a evidenci vozidel v České republice spravuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s příslušnými obecními úřady. Každé vozidlo, které jezdí po našich silnicích, musí být vybaveno registrační značkou, známou jako SPZ (Státní poznávací značka). Změna této značky může být způsobena různými důvody a situacemi, které se mohou v průběhu života vozidla znenadání vyskytnout.

Výměna SPZ: Kdy je potřeba a jak to provést?

Legislativa: Povinnost mít registrační značku

SPZ, zkratka pro „Státní poznávací značka“, nebo také registrační značka představuje unikátní číselnou a písmennou kombinaci, která je přidělena vozidlu jako jeho identifikační znak. Tato značka je povinná pro všechna vozidla, která se pohybují po pozemních komunikacích, a slouží k jejich identifikaci a evidenci.

Jízda bez registrační značky vozidla je považována za závažný přestupek a hrozí pokuty! Proto je vhodné před jízdou vždy zkontrolovat, zda máte obě registrační značky na svém vozidle. Pokud jste ztratili SPZ nebo vám byla odcizena, je nezbytné obrátit se okamžitě na policii a poté na příslušný úřad dopravy a požádat o vystavení nové registrační značky. Příslušný zákon vždy vyžaduje její nahrazení, ať už jde o výměnu poškozené SPZ, její odcizení nebo ztrátu.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, stanovuje povinnost mít na vozidle umístěnou platnou registrační značku. 

Podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona i silničním provozu se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena.

odcizení registrační značky

Jízda bez SPZ: Jaké hrozí pokuty?

V České republice je jízda bez registrační značky považována za vážný přestupek, za který odpovídá řidič vozidla. Ať už je důvodem odcizení, ztráta nebo poškození registrační značky, tento přestupek není řešen pokutou na místě, ale ve správním řízení. Hrozí pokuta v rozmezí od 4 000 do 10 000 Kč a možnost zákazu činnosti na 6 až 18 měsíců. V tomto případě přestupku nejsou přiřazeny žádné trestné body v bodovém systému řidiče.

Kdy je nutná výměna SPZ?

Výměna registrační značky je povinností uloženou zákonem, která může nastat z různých důvodů. Nejčastěji se její výměna provádí v případě:

 • ztráty registrační značky,
 • poškození registrační značky,
 • odcizení registrační značky.

Ať už z jakéhokoli důvodu, je nezbytné okamžitě zastavit a odstavit vozidlo z veřejné komunikace. Bez platné registrační značky je jakákoli jízda nelegální a zakázaná.

Výměna registrační značky v případě ztráty SPZ

Pokud ztratíte registrační značku před jízdou nebo během jízdy, je nezbytné okamžitě odstavit vozidlo z veřejné komunikace. Jízda bez platné registrační značky je nelegální, a proto je důležité ihned navštívit odbor dopravy příslušného úřadu.

Navštivte co nejdříve příslušný úřad a nezapomeňte si s sebou vzít:

Výměna registrační značky v případě poškozené SPZ

Pokud máte registrační značku poškozenou v důsledku dopravní nehody nebo jiné události, je nezbytné ji nechat vyměnit. Poškození může být způsobeno například promáčknutím, stářím, špatnou montáží či nečitelností přední nebo zadní části značky. Výměnu může nařídit také silniční kontrola nebo STK neboli technická kontrola vozidla.

V takovém případě je třeba poškozenou značku odevzdat na úřad dopravy. Duplikát značky není k dispozici okamžitě; čekací doba může trvat až 14 dní. Některé úřady zneplatní starou poškozenou značku ihned, jiné úřady až při vydání nové.

Neváhejte navštívit příslušný úřad co nejdříve a nezapomeňte s sebou vzít:

 • vyplněnou žádost o novou registrační značku,
 • malý technický průkaz,
 • velký technický průkaz,
 • občanský průkaz,
 • poškozenou registrační značku,
 • v případě, že nejste vlastníkem vozidla, mějte s sebou také plnou moc.

Výměna registrační značky v případě odcizení SPZ

V případě odcizení registrační značky je nezbytné jednat okamžitě, neboť odcizená značka může být zneužita k nelegálním aktivitám, jako je například tankování bez platby a únik z čerpací stanice, nebo k jiným trestným činnostem.

Postup při odcizení je stejný jako při výměně:

 1. Okamžitě kontaktujte místní oddělení Policie České republiky a nahlaste ztrátu SPZ. Odcizená značka bude evidována pro možnou trestnou činnost.
 2. Policie vám vystaví protokol o ztrátě registrační značky, který musíte předložit příslušnému odboru dopravy.
 3. Navštivte neprodleně příslušný úřad odboru dopravy a předložte protokol. Po předložení protokolu o ztrátě vám bude vydána nová registrační značka. V tomto případě je tento proces zdarma.

Neváhejte navštívit příslušný úřad co nejdříve a nezapomeňte s sebou vzít:

 • vyplněnou žádost o novou registrační značku,
 • malý technický průkaz,
 • velký technický průkaz,
 • občanský průkaz,
 • poškozenou registrační značku,
 • protokol o ztrátě registrační značky
 • v případě, že nejste vlastníkem vozidla, mějte s sebou také plnou moc.
Ztráta registrační značky

Cena výměny SPZ při odcizení, ztrátě a nebo výměny

Cena výměny registrační značky při odcizení je zdarma. Naopak ceny výměny SPZ při odcizení nebo při poškození je nutné zaplatit.

 • Výměna jedné tabulky SPZ stojí 200 Kč.
 • Správní poplatek za výměnu SPZ činí 50 Kč.

Cena výměny registrační značky se liší podle typu vozidla:

 • Osobní automobily a ostatní vozidla: 450 Kč včetně správního poplatku.
 • Motocykly a mopedy: 250 Kč včetně správního poplatku.

Výměna SPZ při přepisu vozidla

V současnosti se při převodu vozidla již běžně nemění registrační značky. V minulosti každý kraj spravoval své vlastní registrační značky a nebylo možné je přenášet mezi kraji. Pokud se vám SPZ nelíbí nebo máte jiný důvod k její změně, není to již možné.

Registrační značky na přání

Pokud chcete změnit svou SPZ, je to možné prostřednictvím registrační značky na přání. O tuto značku lze požádat na příslušném úřadu odboru dopravy. Žádost o značku má určitá kritéria a je nutné za tento proces zaplatit. Jedna registrační značka stojí 5 000 Kč, tedy celkem zaplatíte 10 000 Kč.

Je důležité si uvědomit, že tento proces trvá dlouho. Po schválení obecním úřadem prochází registrační značka na přání kontrolou v centrálním registru vozidel, kde je nutné zjistit, zda není SPZ duplicitní nebo není rezervována někým jiným. O rezervaci značky je nutné požádat alespoň 6 měsíců předem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články