Domů » Pro řidiče » Pokuty » Bodový systém řidičů 2024 – Přehledná tabulka přestupků » Jak postupovat při tzv. vybodování: mám 12 bodů v bodovém systému

Jak postupovat při tzv. vybodování: mám 12 bodů v bodovém systému

Bodový systém v České republice je nesmírně důležitý pro všechny řidiče na našich silnicích. Každý řidič začíná s nulovým počtem bodů a během svého života může získat a nebo ztratit body v závislosti na svém chování za volantem. Dosáhnutí 12 bodů znamená to, že pro většinu řidičů tím jízda v autě na nějakou dobu končí. V našem stručném přehledu vám poradíme, co dělat.

Jak postupovat při tzv. vybodování: mám 12 bodů v bodovém systému

Bodový systém ČR ve zkratce

V České republice byl bodový systém zaveden v roce 2006 a vztahuje se výhradně na řidiče motorových vozidel na území ČR. Bodový systém primárně slouží k monitorování opakovaného porušování přestupků a trestných činů v rámci silničního provozu

V případě spáchání některého z dopravních přestupků jsou řidičům přidělovány tedy přičítány tzv. trestné body v rozmezí od 2 do 6 bodů v závislosti na přestupku.  

Bodový systém byl po změnách zjednodušen na tři hlavní úrovně bodů, a to na 2, 4 a 6 bodů, což je výrazná změna oproti stávajícím pěti různým sazbám, které byly v minulosti platné. Došlo i k revizi sankčního systému, který zpřísňuje tresty za nejtěžší přestupky. 

V případě méně závažných přestupků budou řešeny pouze finančními sankcemi, aniž by došlo ke změně bodového konta. U nejtěžších dopravních přestupků platí pravidlo „dvakrát a dost,“ přičemž maximální počet trestných bodů činí dvanáct, a u čtyřbodových přestupků „třikrát a dost.“ 

Novela také umožňuje policistům na místě udělit dvojnásobnou výši pokuty oproti předchozímu stavu, a to až do výše 5 500 korun.

Aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů nazývanou Katalog pokut 2024 uvádíme přehledně v článku: Bodový systém řidičů 2024 – Přehledná tabulka přestupků

Za bodované dopravní přestupky lze získat 2 až 6 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.

Maximální možná hranice pro nabírání trestných bodů je celkem 12 bodů. V tomto případě dochází k tzv. vybodování řidiče, což znamená dočasné odebrání řidičského oprávnění. Řidičský průkaz je následně možné obnovit, avšak nejdříve po uplynutí jednoho roku.

Ministerstvo dopravy spravuje centrální registr řidičů, ve kterém jsou všechny přestupky pečlivě evidovány. Záznamy o bodovaných přestupcích se vytvářejí na základě místa trvalého bydliště řidiče a provádí je příslušný obecní úřad s rozšířenou působností nebo magistrát.

Pokud jste za poslední dobu nasbírali více prohřešků, měli byste hlídat si stav bodů, a ověřit, kolik bodů vám ještě zbývá do hraničního počtu. 

Dosáhl jsem 12 bodů – co mohu nyní očekávat?

V případě dosažení hranice 12 trestných bodů dochází k tzv. vybodování řidiče. V tomto okamžiku se spouští nepříjemný proces, který řidiči znemožní a zakáže řídit vozidlo.

Návrat za volantem vám bude umožněn až po uplynutí nejdříve jednoho roku. Pozor, avšak za splnění stanovených podmínek:

 • přezkoušení a úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti v autoškole.
 • Podstoupení lékařské prohlídky.
 • Úspěšné absolvování dopravně-psychologického vyšetření.
Jsem vybodován

Oznámení o dosažení 12 trestných bodů a výzva k odevzdání řidičského průkazu

Během několika dní po spáchání posledního přestupku obdrží řidič doporučený dopis od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, který odpovídá jeho trvalému bydlišti. Tento dopis obsahuje Oznámení o dosažení 12 bodů a také výzvu k odevzdání řidičského průkazu z důvodu pozbytí řidičského oprávnění.

V tomto oznámení úřad specifikuje konkrétní den, kdy bylo dosaženo 12 trestných bodů v bodovém hodnocení řidiče. Až do této chvíle nejsou řidiči oficiálně nikdy informováni o jednotlivých přidělených bodech. Svůj bodový stav si řidiči mohou zjistit prostřednictvím webu Portál občana nebo na nejbližší pobočce CzechPointu. Další možností je prostřednictvím aplikace Portál dopravy. V našem článku Portál dopravy: Rozsáhlé funkce a služby dopravní agendy pro občany najdete návod a další užitečné informace.

Současně je řidič vyzván, aby do 5 pracovních dnů odevzdal svůj řidičský průkaz na příslušném úřadu. Po uplynutí této lhůty ztratí řidič řidičské oprávnění.

Nemusíte souhlasit s posledním přestupkem

V případě, že se dopustíte přestupku, který by vás mohl dostat na hranici 12 bodů (nebo více) v bodovém systému, je možné s tím nesouhlasit. Přestupek může být dále projednáván ve správním řízení. 

V prvním správním řízení budete moci odporovat tomuto poslednímu přestupku. Pokud uspějete a přestupek nebude uznán (nebo se nezapíše do registru), nebudou vám přiděleny žádné trestné body a nedojde k tzv. vybodování. 

Druhé, tzv. námitkové řízení, bude zahájeno, pokud neuspějete v prvním správním řízení a obdržíte trestné body. Máte tak druhou příležitost k obraně.

Neodevzdání řidičského průkazu, co se může stát?

V případě, zda vybodovaný řidič uposlechne této výzvy a řidičský průkaz odevzdá či nikoliv, je nutné počítat s tím, že jeho řidičské oprávnění automaticky zanikne po uplynutí lhůty na odevzdání řidičského průkazu

Vždy se doporučuje odevzdat řidičský průkaz. Neuposlechnutí této povinnosti je považováno za další přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 30 000 Kč

Pokud by řidič pokračoval v řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění, které ztratil v důsledku dosažení 12 bodů, dopouští se trestného činu „Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na tři roky!

Jak požádat o vrácení řidičáku?

Požádání o vrácení řidičského oprávnění

Řidič, jenž přišel o řidičské oprávnění kvůli dosažení 12 bodů, může požádat o obnovení řidičského oprávnění a také zažádat o vrácení řidičského průkazu nejdříve po uplynutí jednoho roku a také po splnění požadovaných podmínek:

 • po odejmutí řidičského oprávnění uplynulo alespoň 12 měsíců.
 • Úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti v autoškole.
 • Absolvování lékařské prohlídky.
 • Úspěšné absolvování dopravně-psychologického vyšetření.

V případě, že je řidiči vrácen řidičský průkaz a je mu umožněno znovu řídit, automaticky je nařízen odpočet bodů, to znamená, že všechny trestné body jsou smazány. 

Vrácení řidičského průkazu: krok za krokem

 1. V prvním kroku je nutné si vybrat autoškolu, ve které budete muset absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti
 1. Ve vybrané autoškole je nutné mít u sebe výpis z karty řidiče a přihlášku neboli žádost o řidičské oprávnění. Výpis z karty řidiče informuje o tom, na jaká vozidla je nutné aby byl řidič přezkoušen.
 1. Přezkoušení je nutné absolvovat až po uplynutí roční lhůty. Přezkoušení se týká teoretického testu z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích a také první pomoc, dále je nutné absolvovat zkoušku z ovládání a údržby vozidla a praktickou jízdu se zkušebním komisařem. V další kroku vás čeká podstoupení lékařského vyšetření u svého praktického lékaře a také dopravně psychologické vyšetření, což jsou psychotesty v ceně okolo 2 500 až 3 500 Kč.
 1. Pokud v autoškole u testů neuspějete, máte k dispozici jeden opravný pokus. Opravnou zkoušku absolvujete pouze z části, ve které jste neuspěli. Pokud u opravné zkoušky opět neupějete, dostanete možnost absolvovat celý výcvik v autoškole z části, ve které jste neuspěl. Celkem na opravu máte 6 měsíců od dne zahájení první zkoušky. V případě nesplnění požadavků je třeba absolvovat úplný výcvik v autoškole od samého začátku.
 1. Naopak po úspěšném absolvování těchto všech vyšetření a testů můžete na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností předložit žádost o vrácení řidičského oprávnění včetně dokladů o odborné způsobilosti, které obdržíte v autoškole, od praktického lékaře a také výsledek dopravně psychického vyšetření.

Dodržujte dopravní předpisy!

Klíčem k úspěchu je dodržování dopravních předpisů a pravidel v České republice. Nejenže to zvyšuje vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních na silnici, ale také přispívá k plynulejšímu provozu a snižuje riziko nehod. Nedodržování předpisů může mít vážné důsledky, včetně pokut a ztráty řidičského oprávnění.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak funguje bodový systém České republiky?

Bodový systém primárně slouží k monitorování opakovaného porušování přestupků a trestných činů v rámci silničního provozu. V případě spáchání některého z dopravních přestupků jsou řidičům přidělovány tedy přičítány tzv. trestné body v rozmezí od 2 do 6 bodů v závislosti na přestupku. Maximální možná hranice pro nabírání trestných bodů je celkem 12 bodů.

Mám 12 bodů, jsem vybodován, co to znamená?

Maximální možná hranice pro nabírání trestných bodů je celkem 12 bodů. V tomto případě dochází k tzv. vybodování řidiče, což znamená dočasné odebrání řidičského oprávnění. Řidičský průkaz je následně možné obnovit, avšak nejdříve po uplynutí jednoho roku.

Mám 12 bodů, co mohu nyní očekávat?

Návrat za volantem vám bude umožněn až po uplynutí nejdříve jednoho roku. Pozor, avšak za splnění stanovených podmínek: přezkoušení a úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti v autoškole, odstoupení lékařské prohlídky, a úspěšné absolvování dopravně-psychologického vyšetření.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články