Domů » Dopravní značky » Světelné signály » Pro osobní vozidla » Dvoubarevná soustava se signály pro chodce

Dvoubarevná soustava se signály pro chodce - S 9a S 9b

Dopravní značka Dvoubarevná soustava se signály pro chodce
  • Název: Dvoubarevná soustava se signály pro chodce
  • Kód značky: S 9a S 9b
  • Kategorie: Pro osobní vozidla

S 9a – Signál pro chodce se znamením „Stůj!“
Signál zakazuje chodci vstupovat na vozovku.
Rozsvítí-li se signál „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ v době, kdy se již chodec nachází na „Přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „Místě pro přecházení“, smí chodec dokončit přecházení.

S 9b – Signál pro chodce se znamením „Volno“
Signál umožňuje chodci přejít vozovku.

Prohlížíte si světelný signál Dvoubarevná soustava se signály pro chodce, který je řazen do sekce světelné signály. Světelné signály jsou důležité pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikací a jsou nadřazeny, tj. mají vyšší váhu než svislé dopravní značky upravující přednost. Světelné signály se používají k usměrňování jízdy v konkrétních komplikovaných dopravních úsecích jako jsou komplikované křižovatky a další úseky, víceproudé pozemní komunikace a podobně. Světelné signály pro chodce musí být doplněné o akustické signály.
Níže naleznete další světelné signály ze sekce Světelné signály.