Domů » Dopravní značky » Světelné signály » Pro osobní vozidla » Tříbarevná soustava se směrovými signály

Tříbarevná soustava se směrovými signály - S 2a S 2b S 2c

Dopravní značka Tříbarevná soustava se směrovými signály
  • Název: Tříbarevná soustava se směrovými signály
  • Kód značky: S 2a S 2b S 2c
  • Kategorie: Pro osobní vozidla

S 2a – Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
S 2b – Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
S 2c – Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.

Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

Prohlížíte si světelný signál Tříbarevná soustava se směrovými signály, který je řazen do sekce světelné signály. Světelné signály jsou důležité pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikací a jsou nadřazeny, tj. mají vyšší váhu než svislé dopravní značky upravující přednost. Světelné signály se používají k usměrňování jízdy v konkrétních komplikovaných dopravních úsecích jako jsou komplikované křižovatky a další úseky, víceproudé pozemní komunikace a podobně. Světelné signály pro chodce musí být doplněné o akustické signály.
Níže naleznete další světelné signály ze sekce Světelné signály.