Domů » Dopravní značky » Výstražné dopravní značky » Dvojitá zatáčka, první vlevo

Dvojitá zatáčka, první vlevo - A 2b

Dopravní značka Dvojitá zatáčka, první vlevo

Dopravní značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Značka se užívá tehdy, nepřesáhne-li délka rovného úseku mezi jednotlivými zatáčkami 250 m. Následuje-li za sebou více zatáček, užije se dodatková tabulka „Počet“ (č. E 1) udávající skutečný celkový počet zatáček „3 x“ nebo „4 x“. Je-li celkový počet takto označených zatáček více než čtyři, místo uvedení jejich počtu se užije dodatková tabulka „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku (např. „2 km“).

Prohlížíte si dopravní značku Dvojitá zatáčka, první vlevo, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.