Domů » Dopravní značky » Výstražné dopravní značky » Nebezpečné stoupání

Nebezpečné stoupání - A 5b

Dopravní značka Nebezpečné stoupání

Dopravní značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

Je-li délka nebezpečného stoupání větší než 500 m, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku nebezpečného stoupání (např. „1 km“).

Prohlížíte si dopravní značku Nebezpečné stoupání, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.