Nerovnost vozovky - A 7a

Dopravní značka Nerovnost vozovky

Dopravní značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy.
V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se dopravní značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.

Jedná-li se o úsek nerovností delší než 500 m, vyznačí se tato skutečnost prostřednictvím dodatkové tabulky „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky takového úseku (např. „1 km“). Z důvodu vhodnosti lze charakter nerovnosti slovně vyjádřit na této dodatkové tabulce, např. nápisem „Vyjeté koleje“ nebo symbolem.

Prohlížíte si dopravní značku Nerovnost vozovky, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.