Nehoda - A 27

Dopravní značka Nehoda

Dopravní značka upozorňuje na místo dopravní nehody.

S ohledem na povahu sdělení zpravidla půjde o přenosnou značku, resp. o přechodnou úpravu provozu. Často bývá značka též užita jako proměnná.

Prohlížíte si dopravní značku Nehoda, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.