Domů » Dopravní značky » Výstražné dopravní značky » Nebezpečné klesání

Nebezpečné klesání - A 5a

Dopravní značka Nebezpečné klesání

Dopravní značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

Je-li délka nebezpečného klesání větší než 500 m, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku nebezpečného klesání (např. „1 km“). Jde-li o zvlášť nebezpečný či dlouhý úsek nebezpečného klesání, lze na něj upozornit uvedením symbolu značky s dodatkovou tabulkou „Délka úseku“ (č. E 4) na značce č. IP 22 „Změna místní úpravy“, na které se současně uvede nápis „POZOR“, a to případně i v cizím jazyce.

Prohlížíte si dopravní značku Nebezpečné klesání, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.