Náledí - A 24

Dopravní značka Náledí

Dopravní značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.

Často bývá značka též užita jako proměnná. Mimo období, kdy reálně hrozí výskyt náledí na vozovce, (např. v létě) by značka měla být odstraněna.

Prohlížíte si dopravní značku Náledí, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.