Zatáčka vlevo - A 1b

Dopravní značka Zatáčka vlevo

Dopravní značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Značka se užije tehdy, následuje-li za zatáčkou rovný úsek alespoň 250 m.

Prohlížíte si dopravní značku Zatáčka vlevo, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.