Zvířata - A 13

Dopravní značka Zvířata

Dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.

Na značce může být použít i jiný určený symbol zvířete.

Prohlížíte si dopravní značku Zvířata, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.