Zpomalovací práh - A 7b

Dopravní značka Zpomalovací práh

Dopravní značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.

Nerovnost je zpravidla vytvořena stavební úpravou nebo dopravním zařízením „Krátký příčný práh“ (č. Z 12). Je-li umělých nerovností více v řadě za sebou, lze jejich počet vyjádřit pomocí dodatkové tabulky „Počet“ (č. E 1), např. „2 x“.

Prohlížíte si dopravní značku Zpomalovací práh, která je zařazena do sekce výstražné dopravní značky. Skupina výstražných dopravních značek upozorňuje na místa, kde účastníkům provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Je tedy nutné, aby řidiči upravili svoji rychlost a byly na tyto nepředvídatelné situace dostatečně připraveni. Výstražné dopravní značky jsou zbarvené do červena a většina z nich má tvar trojúhelníku. Tyto značky se obecně umisťují před označeným místem 100 až 250 m mimo obec a 50 až 100 m v obci.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Výstražné dopravní značky.