Směrová tabule s jiným cílem - IS 5

Dopravní značka Směrová tabule s jiným cílem

Dopravní značka informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části.

Jiný cíl je zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména „Letiště“, „Nádraží“, „Výstaviště“, „Průmyslová zóna“, „Nákupní zóna“ apod.

Prohlížíte si dopravní značku Směrová tabule s jiným cílem, která je řazena do sekce informativní dopravní značky směrové. Skupina informativní značky směrové jsou značky, které poskytují účastníkům provozu orientaci pomocí značek doplněnou vždy se směrovou šipkou. Konkrétní barevné provedení těchto značek se liší podle jejich vyobrazení dle vyhlášky v závislosti na konkrétního druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, kam dopravní značky směřují a nebo kde se nachází. Obecně se uvádí, že po dálnici se používají dopravní značky v barvě zelené a pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky směrové.

Další značky ze sekce Informativní značky směrové