Dálková návěst se vzdálenostmi - IS 8b

Dopravní značka Dálková návěst se vzdálenostmi

Dopravní značka informuje o cílech a o směru nebo vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech.

Na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla je podklad v barvě zelené, při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré.

Prohlížíte si dopravní značku Dálková návěst se vzdálenostmi, která je řazena do sekce informativní dopravní značky směrové. Skupina informativní značky směrové jsou značky, které poskytují účastníkům provozu orientaci pomocí značek doplněnou vždy se směrovou šipkou. Konkrétní barevné provedení těchto značek se liší podle jejich vyobrazení dle vyhlášky v závislosti na konkrétního druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, kam dopravní značky směřují a nebo kde se nachází. Obecně se uvádí, že po dálnici se používají dopravní značky v barvě zelené a pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky směrové.

Další značky ze sekce Informativní značky směrové