Blízká návěst - IS 13

Dopravní značka Blízká návěst

Dopravní značka informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu.

Dopravní značka se umísťuje zpravidla po levé straně pozemní komunikace z opačné strany značky „Obec“ (č. IZ 4a).

Prohlížíte si dopravní značku Blízká návěst, která je řazena do sekce informativní dopravní značky směrové. Skupina informativní značky směrové jsou značky, které poskytují účastníkům provozu orientaci pomocí značek doplněnou vždy se směrovou šipkou. Konkrétní barevné provedení těchto značek se liší podle jejich vyobrazení dle vyhlášky v závislosti na konkrétního druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, kam dopravní značky směřují a nebo kde se nachází. Obecně se uvádí, že po dálnici se používají dopravní značky v barvě zelené a pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky směrové.

Další značky ze sekce Informativní značky směrové