Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky směrové » Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky - IS 11d

Dopravní značka Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Dopravní značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy. Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro niž je objížďka vyznačena.

Kromě čísla může být na značce vyznačen i druh vozidla, pro nějž značka platí.

Prohlížíte si dopravní značku Směrová tabule pro vyznačení objížďky, která je řazena do sekce informativní dopravní značky směrové. Skupina informativní značky směrové jsou značky, které poskytují účastníkům provozu orientaci pomocí značek doplněnou vždy se směrovou šipkou. Konkrétní barevné provedení těchto značek se liší podle jejich vyobrazení dle vyhlášky v závislosti na konkrétního druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, kam dopravní značky směřují a nebo kde se nachází. Obecně se uvádí, že po dálnici se používají dopravní značky v barvě zelené a pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky směrové.

Další značky ze sekce Informativní značky směrové