Návěst před křižovatkou - IS 6d

Dopravní značka Návěst před křižovatkou

Dopravní značka informuje na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o směru k vyznačenému cíli (cílům) a o počtu a uspořádání jízdních pruhů.

Při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny.

Prohlížíte si dopravní značku Návěst před křižovatkou, která je řazena do sekce informativní dopravní značky směrové. Skupina informativní značky směrové jsou značky, které poskytují účastníkům provozu orientaci pomocí značek doplněnou vždy se směrovou šipkou. Konkrétní barevné provedení těchto značek se liší podle jejich vyobrazení dle vyhlášky v závislosti na konkrétního druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, kam dopravní značky směřují a nebo kde se nachází. Obecně se uvádí, že po dálnici se používají dopravní značky v barvě zelené a pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky směrové.

Další značky ze sekce Informativní značky směrové