Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky směrové » Návěst pro kulturní nebo turistický cíl

Návěst pro kulturní nebo turistický cíl - IS 23

Dopravní značka Návěst pro kulturní nebo turistický cíl

Dopravní značka informuje o blízkém významném kulturním nebo turistickém cíli či oblasti.

Symbol (silueta) na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.

Prohlížíte si dopravní značku Návěst pro kulturní nebo turistický cíl, která je řazena do sekce informativní dopravní značky směrové. Skupina informativní značky směrové jsou značky, které poskytují účastníkům provozu orientaci pomocí značek doplněnou vždy se směrovou šipkou. Konkrétní barevné provedení těchto značek se liší podle jejich vyobrazení dle vyhlášky v závislosti na konkrétního druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, kam dopravní značky směřují a nebo kde se nachází. Obecně se uvádí, že po dálnici se používají dopravní značky v barvě zelené a pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky směrové.

Další značky ze sekce Informativní značky směrové