Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz vjezdu jízdních kol - B 8

Dopravní značka Zákaz vjezdu jízdních kol

Dopravní značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole a koloběžce. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.

Značka se užívá zpravidla tam, kde je pro cykloprovoz určena jiná trasa (např. stezka pro cyklisty či méně frekventovaná komunikace).

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu jízdních kol, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky