Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Zákaz vjezdu nákladních automobilů - B 4

Dopravní značka Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Dopravní značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Dopravní značka neplatí pro obytné automobily.

Je-li na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povovolených hmotností všech vozidel soupravy.

Na zákaz se zpravidla předem upozorňuje před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Dopravní značka Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 t

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu nákladních automobilů, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky