Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem - B 33

Dopravní značka Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

Dopravní značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.

Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem“ (č. B 33), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem“ (č. B 33) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně vyznačení objížďkové trasy.

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky