Zákaz stání - B 29

Dopravní značka Zákaz stání

Dopravní značka zakazuje stání. Na značce může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí (např. „Po – Pá 06 – 14 h“).

Dopravní značka „Zákaz stání“ (č. B 29) ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz zastavení“ (č. B 28) a značek označujících parkoviště (č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c).

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz stání, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky