Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz odbočování vpravo

Zákaz odbočování vpravo - B 24a

Dopravní značka Zákaz odbočování vpravo

Dopravní značka zakazuje odbočování vpravo, a to na nejbližší následující křižovatce, na místo ležící mimo komunikaci nebo na účelovou pozemní komunikaci (např. polní a lesní cestu).

Pokud by se zákaz odbočení týkal více směrů (vpravo i vlevo), vyznačí se místo něj přikázaný směr jízdy.

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz odbočování vpravo, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky