Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu všech vozidel (jednosměrka)

Zákaz vjezdu všech vozidel (jednosměrka) - B 2

Dopravní značka Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Dopravní značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.

Z druhé strany se užívá značka „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a nebo IP 4b). Omezit platnost značky dodatkovou tabulkou lze pouze v případě, nebude-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu (např. textem „MIMO TRAM“ nebo dodatku tabulkou „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b)).

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu všech vozidel (jednosměrka), která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky