Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí - B 19

Dopravní značka Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
  • Název: Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
  • Kód značky: B 19
  • Kategorie: Zákazové dopravní značky

Dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění životního prostředí; množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.

Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění životního prostředí“ (č. B 19), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění životního prostředí“ (č. B 19) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky