Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu ručních vozíků

Zákaz vjezdu ručních vozíků - B 10

Dopravní značka Zákaz vjezdu ručních vozíků

Dopravní značka zakazuje vjezd ručních vozíků o celkové šířce větší než 600 mm (osoba jej vedoucí se považuje za řidiče nemotorového vozidla).

Je-li vozík užší, tj. nepřevyšuje-li jeho šířka 600 mm, zákaz se na jeho vedení nevztahuje (osoba jej vedoucí se považuje za chodce).

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu ručních vozíků, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky