Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Konec všech zákazů

Konec všech zákazů - B 26

Dopravní značka Konec všech zákazů

Dopravní značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.

Prohlížíte si dopravní značku Konec všech zákazů, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky