Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Konec zákazu zvukových výstražných znamení

Konec zákazu zvukových výstražných znamení - B 23b

Dopravní značka Konec zákazu zvukových výstražných znamení

Dopravní značka ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz zvukových výstražných znamení“ (č. B 23a)

Prohlížíte si dopravní značku Konec zákazu zvukových výstražných znamení, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky