Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel - B 11

Dopravní značka Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Dopravní značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.

Značka však nezakazuje vjezd tramvaji. Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky