Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez - B 16

Dopravní značka Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

Dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce. Přičemž rozhodující je okamžitá výška vozidla včetně nákladu. Umísťuje se 25 metrů před snížením.

Značka se užívá vždy, je-li volná výška nad vozovkou (např. v podjezdu či tunelu) 4,8 metru nebo menší. Údaj na značce po zaokrouhlení na celé desetiny metru dolů odpovídá volné výšce nad vozovkou snížené o 0,15 metru, resp. pod o 0,55 až 0,65 metru podle druhu vedení.

Je-li na značce údaj menší než „4 m“, je nutné na zákaz předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky