Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel - B 12

Dopravní značka Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze značek č. B 3b až č. B 10, č. B 17 až č. B 19 nebo č. B 33, přičemž umístění symbolů může být libovolné. Jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní, může zůstat neobsazené.

Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz vjezdu vyznačených vozidel, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky